วัดพระธรรมกาย มอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 55 ทุน ส่งเสริมการศึกษา-ศีลธรรมแก่เยาวชน ในงานวันมหารำลึกปีที่ 28

0
1211

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ที่ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของเจ้าที่อาสมัครช่วยงานพระพุทธศาสนา จำนวน 55 ทุน ในงานวันมหารำลึก ปีที่ 28 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ระดับชั้น ปวช. จำนวน 5 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 ทุน บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น จำนวน 10 ทุน และระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาท

สำหรับการมอบทุนครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันมหารำลึก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 28 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา อีกทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีการมาวัด ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนและเยาวชนให้ได้เรียนรู้ศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธ เป็นเด็กเก่งและดีของประเทศชาติพระพุทธศาสนาสืบไป