วัดพระธรรมกายปัด “อัยย์ เพชรทอง” – “วุฒิสาร พนารี” ใช้พื้นที่วัดภาคเหนือเคลื่อนไหว “ไม่แคร์” มหาเถรสมาคม ไม่ใช่ตัวแทนวัด ไม่ใช่ตัวแทนศิษย์

0
1535

ขอบคุณภาพจากผู้จัดการออนไลน์

ตามที่หนังสือพิมพ์ฉบับดังพาดหัวข่าว สงฆ์ภาคเหนือ “ไม่แคร์” มหาเถรสมาคมเปิดวัดรับ “คณะอัยย์ เพชรทอง” พร้อมระบุว่า กลุ่ม “อัยย์ เพชรทอง” จัดเสวนาปกป้องพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง ล่าสุดใช้วัดปางไคร้ เวียงป่าเป้า เชียงราย พบวัดนี้ธรรมกายอุปถัมภ์ สร้างโบสถ์-ใช้เป็นที่อบรมโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ไม่ต่างจากวัดพันอ้น เชียงใหม่ ที่เจ้าอาวาสเคยขอบิณฑบาตมาตรา 44 ให้ธรรมกาย แถมเรื่องวุ่น ๆ ที่วัดบางคลาน พิจิตร ล้วนแล้วแต่อยู่ในสายบังคับบัญชาของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแห่งวัดปากน้ำ

ข่าวรายงานอีกว่า สำเร็จลุล่วงไปอีกครั้งสำหรับการจัดงานเสวนาทางวิชาการครั้งที่ 6 หัวข้อ “ถอดรหัสกฎหมายเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา” เมื่อ 26 กันยายน 2561 ที่วัดปางไคร้ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ(สพวช.) หลังจากทำสำเร็จมาแล้วในครั้งที่ 5 จากการจัดงานเสวนาภายในวัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 8 กันยายน 2561 กลายเป็นโมเดลของความสำเร็จที่กลุ่มนี้สามารถจัดงานขึ้นภายในวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ 4 ครั้งต้องจัดนอกพื้นที่วัด

ขอบคุณภาพจากผู้จัดการออนไลน์

แม้ว่าจะมีประกาศของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ลงนามโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุมหรือสัมมนาหรือจัดกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะข้อ 2 และข้อ 3 ที่ระบุว่า ข้อ 2 ห้ามเจ้าอาวาสใช้ ยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมนุม ประชุม สัมมนา เสวนา หรือกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง

ข้อ 3 หากมีผู้มาใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในข้อ 2 โดยพลการ ให้เจ้าอาวาสเข้าป้องกัน ห้ามปราม หรือระงับมิให้มีกิจกรรมนั้นในวัดต่อไป ทั้งนี้หากมีความจำเป็นให้ขออารักขาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ขอบคุณภาพจากผู้จัดการออนไลน์

สืบเนื่องจากรายงานข่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 วัดพระธรรมกายโดยสำนักสื่อสารองค์กร ได้ออกมาชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวต่อสื่อมวลชนผ่านไลน์กลุ่ม News วัดพระธรรมกาย ว่า ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักเสนอข่าวสงฆ์ภาคเหนือ “ไม่แคร์” มหาเถรสมาคมเปิดวัดรับ “คณะอัยย์ เพชรทอง” เปิดวัดรับคณะอัยย์ เพชรทอง จัดเสวนาปกป้องพระพุทธศาสนา โดยผู้เขียนยังเข้าใจว่าเป็นการกระทำของศิษย์วัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า วัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลและกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ปรากฏในข่าวไปในนามส่วนตัว เป็นการแสดงทัศนะส่วนบุคคล

การดำเนินการใดๆ ที่ผ่านมาหรือที่จะดำเนินการต่อไปของนายอัยย์ เพชรทอง และนายวุฒิสาร พนารี ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่ตัวแทนวัดและไม่ใช่ตัวแทนศิษย์แต่อย่างใด รวมทั้งทางวัดไม่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือการแสดงทัศนคติด้านอื่นๆ ทุกประการ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

////////////////////////////////////////////////////////