วัดพรหมมหาจุฬามณี ตั้งโรงทานฯใช้ปิ่นโตมารับใส่อาหาร ลดปริมาณขยะ

0
829

พระครูโสภณพรหมรังษี เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามณี จ.นครนายก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการหาเถรสมาคม(มส.)  เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในจ.นครนายก ที่วัดพรหมมหาจุฬามณี ซึ่งทางนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ขอให้ที่วัดพรหมมหาจุฬามณี เป็นศูนย์กลางของจ.นครนายก ในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางวัดได้จัดตั้งโรงทานมาตั้งแต่วันที่26 มี.ค. โดยจะเปิดคัดกรองประชาชนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ตั้งแต่เวลา10.00น. พร้อมทั้งให้ประชาชนนำปิ่นโตมารับข้าวและอาหาร เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติกด้วย ทั้งนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้ให้กำลังใจ และขอให้ช่วยกัน เพราะเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งที่วัดพรหมมหาจุฬามณี จะตั้งโรงทานจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ เพราะขณะนี้ยังมีประชาชนเดือดร้อน ไม่มีงานทำอีกจำนวนมาก

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. กล่าวว่า จากการติดตามคณะของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 25 – 26 เม.ย. โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานที่จ.ลพบุรี นครปฐม นครนายก ฉะเชิงเทรา เพื่อให้กำลังใจคณะสงฆ์ในพื้นที่ต่างๆ ที่จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยพบว่าในพื้นที่คณะสงฆ์จ.ลพบุรี ยังได้จัดโครงการมอบบ้านในพระเมตตาสมเด็จพระสังฆราช โครงการสังฆประชานุเคราะห์ มอบแก่ นางนกแก้ว ธูปบ้านเช่า ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ด้วย