“วัดป่า” รุกสร้าง “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่น ๑ เน้นศีล ๕ แผนคุณธรรม ๕ ด้าน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ

0
1118

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ คัดเลือกโรงเรียนในเขตนี้ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ๆ ละ ๕ คน รวม นักเรียน ๑๐๐ คน และครูอีก ๕๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ของทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน ๖ เดือน คิดเป็นจำนวนครั้งที่เข้าอบรม ๖ ครั้ง

พระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมฯ เปิดเผยว่า นักเรียนคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม จะได้รับทุนการศึกษาคนละ ๕๐๐ บาท ทุกครั้งไป การอบรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น. มีเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. ซึ่งทางวัดจัดเลี้ยง และนักเรียนที่ผ่านการอบรมที่มีคะแนนการปฏิบัติเกินครึ่ง จะได้รับเกียรติบัตร “นักเรียนคุณธรรมดีเด่น” ไว้เป็นที่ระลึก

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อทดลองดูว่า จะสามารถปลูกฝังคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของนักเรียนได้มากน้อยแค่ไหน ต้องรอจบคอร์สฝึกอบรมถึงจะมีการประเมินผลโดยสำรวจความประพฤติของนักเรียนแต่ละคนว่าหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และการกระทำอย่างไรบ้าง เพราะนักเรียนทุกคนต้องรักษาศีล ๕ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม และต้องทำตามแผนพัฒนาคุณธรรม ๕ ด้าน ในแต่ละวัน ต้องทำกิจกรรม ๕ อย่างในแต่ละวัน คือ ๑.ให้ทาน  ๒.รักษาศีล  ๓.ฝึกสมาธิ  ๔.อบรมปัญญา. ๕.ฝึกความอดทน และให้คะแนนตัวเอง ตั้งแต่ ๑-๕ คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ตั้งไว้

พระอาจารย์วิทยา  กล่าวว่า เราคิดโครงการนี้ขึ้นอย่างลำบากยากเย็น ตอนแรกก็ว่ามันคงไม่ยากนัก แต่พอทำเข้าจริง ๆ โห! หืดขึ้นคอจริง ๆ เหนื่อยมาก ใช้ต้นทุนเยอะมาก เรื่องเงินไม่เท่าไร แต่เรื่องความรู้ที่จะอบรมนักเรียนนี่สิ! เป็นหัวใจสำคัญจริง ๆ เล่นกับนักเรียนใครคิดว่าหมูก็ลองดู จะพูดธรรมะให้นักเรียนฟังอย่างตั้งใจนี่ ไม่ใช่ของกล้วย ๆ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจฟังกันดี

ตั้งแต่เริ่มประชุม ๙.๓๐ น. ก็เริ่มอบรมตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๒.๐๐ น. รวดเดียว ๒ ชั่วโมง ก็มีทั้งขู่ มีทั้งปลอบ ทั้งให้เหตุผลหว่านล้อมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมอยู่ในใจ โดยเน้นลงในเรื่องของศีล ๕ ว่ามีความจำเป็นอย่างไร ที่นักเรียนจะต้องตั้งตนอยู่ในศีล ๕ อย่างเคร่งครัด เพราะเป็นคุณธรรมหนึ่งเดียว ที่จะทำให้นักเรียนเป็นคนดี และจะปกป้องคุ้มครองให้นักเรียนอยู่เย็นเป็นสุขไปจนตลอดชีวิต

พูดไปตรงไหน สัมผัสกับนิทานชาดกเรื่องใด ก็หยิบยกนิทานเรื่องนั้นมาประกอบ นักเรียนตั้งใจฟังดีมาก พอถึงเที่ยงก็พักรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงพักเที่ยงก็มีการแสดงกิจกรรมโชว์การเล่านิทานชาดกด้วยการทำเสียงประกอบด้วยปาก เลียนเสียงสัตว์ต่าง ๆ เสียงธรรมชาติ โดยครูหนึ่ง ครูจากโรงเรียนบ้านแม่คะ ซึ่งคราวหน้าจะพานักเรียนมาโชว์การเล่านิทานชาดกให้ดูด้วย

ช่วงบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ ให้นักเรียนนั่งสมาธิ ๓๐ นาที และ เดินจงกรมอีก ๓๐ นาที ก็สอนวิธีการนั่งสมาธิที่ถูกต้อง และการเดินจงกรมที่ถูกต้อง ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เพื่อจดจำไปปฏิบัติต่อตนเองอีกทีหนึ่ง ที่จริงก็จัดเตรียมทางจงกรมไว้ที่ทางเดินรอบสระน้ำ แต่ว่าฝนตกทางแฉะ ก็เลยต้องเปลี่ยนมาเดินในเต็นท์บ้าง ในโบสถ์บ้าง ก็ฝึกพอให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็เอาล่ะ ไม่ได้หวังผลอะไรมากมาย หากใครมีนิสัยวาสนาในทางปฏิบัติ ก็จะสัมผัสรับรู้กันได้เอง

“ก็หวังว่า นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้บ้างพอสมควร โครงการนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณธรรม ๕ ด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่จะยกระดับจิตใจของนักเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน ถ้านักเรียนตั้งใจทำจริง

ยอมรับว่าเหนื่อย แต่ถ้าทำได้มันก็ดีแก่เด็ก ๆ จึงยอมเหนื่อย การปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กนี่แหละ มันจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เมื่อเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติต่อไป” เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมฯ กล่าว

Cr : ภาพถ่ายเป็นภาพจากกล้อง Canon M50 Lens 15-45mm. ฝีมือครูธนาธร และจากกล้อง Sony A7r2 Lens FE 2.8/24-70 GM  ฝีมือครูสมบัติ สิทัน