วัดปากน้ำฯ สร้างพระพุทธรูปทองแดงปางสมาธิขนาดใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ – ร.๑๐ คาดใช้เวลาก่อสร้าง 16 เดือน

0
4080

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่บริเวณลานหน้าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) มอบหมายให้พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ตอกเสาเข็มฐานสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม โดยมีกรรมการมส. พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก จนเต็มบริเวณลานหน้าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ทั้งนี้ในหนังสือสูจิบัตรการจัดงาน มีข้อความอนุโมทนากถา ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ระบุถึงวัตถุประสงฆ์ในการจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวว่า เนื่องด้วยปี 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ในมหามงคลวโรกาสเช่นนี้ จึงมีความเห็นว่า จะสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวว่า การจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบของพระพุทธรูปนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามนิมิตของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ซึ่งหลวงพ่อสดนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปนี้ในขณะเจริญสมาธิกรรมฐาน

พระปิฎกเมธี (ทองดี วชิรปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าวจะสร้างด้วยเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ 99.99 % ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ด้วยทองแดง จะเรียกว่าเป็นครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ ที่นำทองแดงมาสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูงถึง 69 เมตร มีกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน โดยเป็นการสร้างในส่วนขององค์พระ 8 เดือน ในส่วนของฐานอีก 8 เดือน

 

ด้านพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ท่านดำเนินกิจกรรมอันเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื่องในโอกาสสำคัญ ท่านจะสร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถานขนาดใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์มาโดยตลอด กล่าวคือ เมื่อปี 2530 ซึ่งเป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็ดำเนินการสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อน มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม จากนั้นปี 2535 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ก็ดำเนินการสร้างอาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นต้น