วัดปากน้ำฯปรับรูปแบบแจกถุงยังชีพช่วยปชช. ผอ.พศ.ยังไม่ระบุค่าภัตตาหารพระ งบเยียวยาจากรัฐบาล

0
802

วันนี้ (6 มิ.ย.63) ที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มีการแจกถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนโดยรอบวัดปากน้ำฯ และชุมชนใกล้เคียง จำนวน 1,440 ชุด โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า วัดปากน้ำฯ ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช แต่ได้ปรับรูปแบบเป็นการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. แจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมด 4,760 ชุด และจะยังคงมีการแจกถุงยังชีพต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 เม.ย. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ยังได้บริจาคเงิน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิศิริราช สู้ภัยโควิด เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องภัตตาหาร รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนั้น ขณะนี้มีส่วนที่ชัดเจนและดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว คือ เงินที่ทางคณะสงฆ์ช่วยเหลือจากกองทุนวัดช่วยวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการกองทุนวัดช่วยวัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นค่าภัตตาหารให้กับพระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบ รวมเป็นเงิน 24 ล้านบาท ขณะที่เงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใด