วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ขาดแคลนหนังสือเรียนพระปริยัติธรรม

0
1484

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที)  เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ กล่าวว่า วัดตากฟ้า เปิดสำนักศาสนศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี และพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อสร้างศาสนทายาทให้กับพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และทางมหาเถรสมาคม(มส.) ยังมีมติเห็นชอบให้วัดตากฟ้า เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 ด้วย โดยปัจจุบันที่วัดตากฟ้ามีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 300 รูป  และวันที่ 6 มิ.ย.นี้ จะมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทผู้ที่จะเข้ามาเรียนที่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า อย่างไรก็ตามทางวัดตากฟ้า ยังคงขาดแคลนหนังสือเรียนที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม โดยพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ติดต่อได้ที่วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้วัดตากฟ้า ยังได้จัดตั้งกองทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณร โดยนำเงินที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อถวายเป็นค่าภัตตาหารพระภิกษุสามเณร วัดตากฟ้า เมื่อครั้งเสด็จฯทอดพระเนตร การจัดการศึกษาที่สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2549  และทางวัดตากฟ้าได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงการจัดตั้งกองทุนนี้ โดยพระองค์ทรงพระราชทานชื่อกองทุนว่า “กองทุนรัตนภัตต์”

พุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ร่วมบุญ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนรัตนภัตต์” ธ.กรุงไทย สาขาตากฟ้า เลขที่บัญชี 626-0-03116-5 สอบถามโทร.08-1973-1935