วธ.ไม่ท้อถูกติติง จนท.ให้บริการปชช.เข้ากราบพระบรมศพ ร.๙ แจงทุกคนทำด้วยจิตอาสา พร้อมเพิ่มป้ายแสดงตนระหว่างหยุดพัก

0
874

ย้ำหน่วยงานในสังกัดพร้อมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก แนะนำการแต่งกายแก่ปชช.เข้ากราบพระบรมศพฯ อย่างเต็มความสามารถ

สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายจากกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสมแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2560 เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 120 วัน แต่ละวันจัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดวธ.วันละ 20 คน จำนวน 2 ผลัด เวลา 07.00 – 21.00 น. ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชมจากประชาชน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่สนามหลวง

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัด วธ. เปิดเผยว่า จากกรณีล่าสุดที่มีการแชร์ภาพและข้อความตำหนิการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ วธ. เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมานั้น ผู้บริหาร วธ.ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นภาพเหตุการณ์ขณะพักงาน แต่มีอีกกลุ่มกำลังปฏิบัติหน้าที่ แต่ วธ.มิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. มอบหมายให้เชิญหน่วยงานในสังกัด วธ. ประชุมหารือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งและพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำการแต่งกายที่เหมาะสม นอกจากนี้เห็นตรงกันว่าให้ทำป้ายแสดงจุดพัก และป้ายแสดงตนในช่วงหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ วธ.ขอบคุณประชาชนที่แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา โดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด และยินดีที่รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงการทำงานผ่านคอลเซ็นเตอร์ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม