วธ. แจงหอศิลป์ร่วมสมัย รัชดา พร้อมเปิดให้บริการประชาชน-จัดแสดงนิทรรศการปี 63 เชิญศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินร่วมสมัย-ศิลปินนานาชาติ โชว์ผลงานชิ้นสำคัญในนิทรรศการเปิดหอศิลป์

0
529

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในรัฐบาลที่ผ่านมา การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้คนไทยรู้จักรากเหง้าของตนเองและทำควบคู่กันไปทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และการพัฒนา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนสู่เศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติและบทบาทไทยในเวทีโลก เช่น ถนนสายวัฒนธรรม การฟื้นฟูงานวัด 55 เมืองรอง ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม(CPOT) สร้างรายได้สู่ชุมชน การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

ซึ่งการขับเคลื่อนงานนโยบายของ วธ. ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอด 5 ปี 10 เดือน วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศพบว่า ผลงานที่ประชาชนประทับใจและชื่นชมมากที่สุด อาทิ 1. จัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.การสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลก 3.สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม” เป็นปีที่ 14  4.การติดตามโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศ 5.การจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย 6.การพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้ 7.การสร้างรายได้จากต้นทุนวัฒนธรรม เป็นต้น

โฆษก วธ. กล่าวอีกว่า จากการทำงานที่ผ่านมา วธ. ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในหลายด้าน อาทิ CNN ยกย่องภาคอีสานของไทยเป็น 1 ใน 17 สถานที่ท่องเที่ยวต้องมาเยือนและนิตยสาร Travel Bulletin   มอบรางวัล STAR AWARDS 2018 ด้าน “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุด” แก่ประเทศไทย และล่าสุดมกราคม 2562 US News จัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโดดเด่น อันดับ 9 ของโลกและเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรม อันดับที่ 21 ของโลก

นางยุพา กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล่าช้าการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัย รัชดา นั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการก่อสร้างอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย รัชดา วธ.ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนและจัดแสดงนิทรรศการได้ในปี 2563 นอกจากนี้ที่ผ่านมาการก่อสร้างและการจัดทำแผนบริหารจัดการมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการระดับนานาชาติ กำกับดูแลและติดตาม ซึ่งปัจจุบันมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งที่ผ่านมามีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ หอศิลป์จากประเทศต่างๆ นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย โดยการเปิดให้บริการครั้งแรกจะเชิญศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานชิ้นสำคัญมาจัดแสดงรวมถึงศิลปินร่วมสมัยนานาชาติมาร่วมจัดแสดงผลงานด้วย

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนให้ได้ผลเป็นรูปธรรม