วธ. เผยสวจ.ทั่วประเทศผนึกชุมชนคุณธรรม หน่วยงานรัฐ เอกชน ดำเนินโครงการ“ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

0
462

โดยใช้พลังบวร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จัดตั้งโรงทาน ทำอาหารกล่อง มอบถุงยังชีพ-ตั้งตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์

​                นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ใช้พลังบวรด้วยการมอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัดประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือภาคประชาสังคมที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัด ล่าสุดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรายงานว่า ขณะนี้สวจ.ทั่วประเทศดำเนินโครงการฯ แล้ว เช่น สวจ.เชียงราย ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดศรีบุญยืน ชุมชนคุณธรรมวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ชุมชนคุณธรรมวัดสันละคร จัดตั้งจุดมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จัดตั้งโรงทานทำอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สวจ.นครสวรรค์ ร่วมกับผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดเกยไชยเหนือ มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมแสง สวจ.ลพบุรีร่วมกับ วัดเสาธงทอง คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดตั้งโรงทานทำอาหารปรุงสุกมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อโควิด-19

ขณะเดียวกันสวจ.นครปฐมร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร มอบอาหารกล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่กักตัวและผู้ติดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน สวจ.จังหวัดปทุมธานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามโดยพระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวราราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดทำอาหารมอบให้แก่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นที่พำนักชั่วคราวของผู้ที่รักษาโรคโควิด-19 สวจ.ระยองร่วมกับคณะสงฆ์ในชุมชนคุณธรรมอำเภอนิคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ชุมชนคุณธรรมวัดมาบข่า สวจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์และสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอาหารกลางวันมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจัดทำถุงยังชีพและตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สวจ.พัทลุงร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ชะมวง และนายอำเภอปากพะยูนมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ผลจากการดำเนินโครงการฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามและอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกันและให้กำลังใจกันระหว่างพี่น้องคนไทยเพื่อร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำแก่บุคลากรของวธ.ในการลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม จะต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งประกาศ/คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  อีกทั้งวธ.ได้เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ในการรับเรื่องร้องเรียน และช่วยประสานงาน หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19