วธ.เผยยอดผู้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศทะลุ 3.3 ล้านคน ชื่นชมคนมีน้ำใจเก็บเงิน สิ่งของมีค่าส่งคืน 260 รายการ จัดแสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” 30-31 ธ.ค.นี้

0
1469

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) ที่ห้องรับรองหลังพระที่นั่งทรงธรรม ท้องสนามหลวง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 5/2560 ว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชน เยาวชนและผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศ อันเป็นผลงานทางวัฒนธรรมไทยที่ทรงคุณค่าและนิทรรศการฯ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้รับรายงานว่า มีผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งหมด  3,376,506 รูป/คน แบ่งเป็นพระภิกษุ/สามเณรและแม่ชี  20,555 รูป/คน วีลแชร์ 51,284 คน ผู้พิการ 4,399 คน กลุ่มชาติพันธุ์ 290 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40,813 คน สื่อมวลชน 1,880 คน ประชาชน 2,561,644 คน และ นักเรียนและนักศึกษา 695,641 คน ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 96 ประเทศ โดยประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมัน อเมริกา จีน ฝรั่งเศส และอังกฤษ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า การเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการจะเปิดถึง    31 ธันวาคม 2560 โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 07.00-22.00 น. โดยรอบนักเรียน นักศึกษา เวลา 06.00 น. ส่วนเวลาตั้งแต่ 07.00 น.และยังผ่านจุดคัดกรองทั้ง 5 จุด อย่างไรก็ตาม การอำนวยความสะดวกยังคงยึดตามรูปแบบการบริหารจัดการเช่นเดิมในทุกส่วน อาทิ มีรถวีลแชร์และเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกเข้าชมแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งมีรถสุขา ร่ม น้ำดื่มและโรงพยาบาลสนาม รถพยาบาล ซึ่งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยในแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉลี่ย 2,285 คน แบ่งเป็น ทหาร 137 คน ตำรวจ 1,380 พลเรือนและอาสาสมัคร 768 คน

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ช่วงปลายเดือนธันวาคมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดแสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระที่นั่งทรงธรรม วันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยแต่ละวันใช้เวลาแสดง 90 นาที เพื่อให้ประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการได้รับชมการแสดงโขน ส่วนการแสดงโขนในช่วงวันอื่นที่ผ่านมาได้มีมติให้เพิ่มการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมจากเดิมที่จัดแสดงในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 19.00-19.45 น. เป็นเพิ่มในวันศุกร์เวลาเดียวกันอีก 1 วัน เนื่องจากมีประชาชนสนใจเข้าชมจำนวนมาก

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ได้รับรายงานว่าตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการได้แสดงความมีน้ำใจ เมื่อเก็บเงินและสิ่งของมีค่าได้ภายในพื้นที่นิทรรศการ ก็ได้นำมาส่งคืนเจ้าของผ่านกองอำนวยการร่วม จำนวน 260 รายการ อาทิ เงิน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์กล้อง แว่นตา นาฬิกา กระเป๋าสตางค์ พระเครื่อง เป็นต้น รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งวธ. ขอชื่นชมประชาชนเหล่านี้ที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจในสังคมไทย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่พบว่าเงินหรือสิ่งของมีค่าสูญหายระหว่างเข้าชมนิทรรศการ ขอให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ส่วนหน้าโรงละครแห่งชาติ เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้