วธ.เปิดให้บริการจองศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยออนไลน์ สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย รองรับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

0
827

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเปิดให้บริการระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (E-Booking) อย่างเป็นทางการ ผ่านช่องทาง tccbooking.net ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีหน้าที่ดูแลศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี โดยมีหอประชุมที่ทันสมัยทั้งหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็กมีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีลานกลางแจ้ง อาคารนิทรรศการ และบริการทางการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีหน่วยงาน บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากเข้ามาใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีระเบียบว่าด้วยการใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาการขอใช้สถานที่ต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่อาจจะล่าช้าไม่สะดวก และไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องวิถีชีวิตคนในสังคมยุคดิจิทัล

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจใช้บริการจองสถานที่ โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบจองสถานที่ออนไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผ่านช่องทาง tccbooking.net เพื่อช่วยเรื่องการจองสถานที่ได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงและทำรายการได้ด้วยตัวเองในทุกๆ  เวลาและสถานที่ ทุกโอกาส ไม่มีวันหยุดราชการด้วยความสะดวก ที่สำคัญเป็นการอำนวยความโดยเฉพาะการลดขั้นตอนและปรับรูปแบบการดำเนินการให้รวดเร็วทันยุคสมัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในโลกยุคดิจิทัล