วธ.เปิดเฟซบุ๊ก-เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ให้บริการ-เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนช่วงโควิด-19 ระบาด พร้อมเผยแพร่นิทรรศการเสมือนจริง “อาเซียนลี้ลับ: ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ”

0
273

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนระดับภูมิภาค และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลากหลาย รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียนนั้น เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ได้ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าทางศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หรือเปิดตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดต่อไป

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนปิดให้บริการนั้น ทาง วธ. ได้เปิดช่องทางให้บริการความรู้ ข้อมูลแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ 1.เฟซบุ๊ก Facebook : ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center (https://www.facebook.com/aseanculturalcenter)  บริการบทความและข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ ทุนการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน  2.เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (https://www.acc-th.com/EN/home.html) ให้บริการข่าวสาร กิจกรรมและโครงการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน บทความ คลิปวิดีโอ สารคดี หนังสืออิเล็คทรอนิกส์             และข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งขณะนี้มีการเผยแพร่นิทรรศการเสมือนจริง “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ (ASEAN after Dark: Tales of Spirits and Supernatural of ASEAN) ” จัดทำโดย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.rcac84.com/virtual_tour/aseanafterdark/