วธ.เปิดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม” เผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติไปสู่เด็ก เยาวชน ศิลปินและประชาชน ณ หอศิลป์ อินสนธิ์ วงค์สาม

0
281

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม” โดยมีนายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2542 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางวราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดใขเขตภาคเหนือ ร่วมด้วยศิลปินแห่งชาตินายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายพิชัย นิรันต์ พร้อมทั้งศิลปินรุ่นใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการยกย่อง  เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน และสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติ  เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ศิลปินแห่งชาติได้สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่  ผ่านกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น  สวธ. จึงได้จัดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม” ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ของนายอินสนธิ์ วงค์สาม  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2642  ไปสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  ศิลปินในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจงานศิลปะ

นายอินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2542 ปัจจุบันอายุ 88 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์งานด้านศิลปะจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นตำนานของวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย เป็นลูกศิษย์ของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นิทรรศการของนายอินสนธิ์ วงค์สาม ในครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมผลงานตั้งแต่สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนมาถึงยุคปัจจุบัน ผู้ผ่านกาลมาถึงปัจฉิมวัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวทางการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องมุมมอง หลักการดำเนินชีวิตทั่วไป ตลอดจนแนวทางและแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะแนวนามธรรม ที่แปลกใหม่ ล้ำสมัย เต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการและมุ่งมั่น ทั้งงานด้านประติมากรรม จิตรกรรม วาดเส้น งานภาพพิมพ์ บทกวี โดยมีการจัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญชื่อ ศิลปะคือชีวิตของอินสนธิ์ ชีวิตของอินสนธิ์ คือศิลปะ ได้แรงบันดาลใจมาจาก ความรัก ความรู้ ความเข้าใจ ความดี ความงาม ความบริสุทธิ์ จากผลงานของบรมครูทุกท่านที่ท่านได้เรียนรู้และสัมผัสจนกระทั่งตกผลึกมาเป็น “ Learning From Masters”  ถือเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การใช้ชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและศิลปินทั่วไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าชมผลงานได้ที่หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery ตั้งอยู่ที่ 109/2 หมู่ 1 บ้านป่าซางน้อย ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการวันพุธ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม หรือติดต่อผ่านเฟซบุค :  หอศิลป์อินสนธิ์ วงค์สาม – Inson Wongsam Art Gallery , เว็บไซต์ :  www.inson-wongsam.com

*****************************************************************