วธ.เปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

0
1686

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ และงานเสวนา “รุกข มรดกของแผ่นดินฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เล่มนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม คือ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นศูนย์รวมความรักและความศรัทธาของคนทั้งชาติ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้ภายใต้ร่มพระบารมี สถาบันกษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเหมือนร่มไม้ใหญ่ จำนวนต้นไม้ ๖๕ ต้น เท่ากับพระชนมายุ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมกันรักษาต้นไม้ ซึ่งต้นไม้แต่ละต้นมีวัฒนธรรม มีเรื่องราว สะท้อนถึงความเชื่อ ความศรัทธา ตลอดช่วงเวลาที่ต้นไม้นั้นได้ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้ท้องถิ่น และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกทางธรรมชาติ และยังส่งผลให้มีการปลูกต้นไม้ต้นใหม่ อันจะทำให้เกิดความรักความผูกพันกับต้นไม้สืบต่อไปอย่างยาวนาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า หนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย ประวัติและเรื่องราวที่มีการบอกเล่าหรือบันทึกไว้ รวมไปถึงความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาค จำนวน ๖๕ ต้น เท่าพระชนมพรรษา มาจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่สวยงามและเผยแพร่เป็นความรู้ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวหรือที่มีความพิเศษเหล่านี้ยิ่งขึ้น ทั้งด้านประวัติ ความเป็นมา และความหมายความเป็นต้นไม้แห่งแผ่นดินอย่างลึกซึ้ง

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าต่อผู้อ่านในการต่อยอด องค์ความรู้ มุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ ปลูกฝังวัฒนธรรมความรักต้นไม้และธรรมชาติแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน และเป็นแบบอย่าง ในการรวบรวมแก่ท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป อันจะเป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวอีกด้วย” นายวีระ กล่าว

หลังจากเปิดตัวหนังสือแล้ว รมว.วธ. ได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ จำนวน ๑๑๖ โล่ (ดังรายชื่อที่แนบ) และปิดท้ายด้วยการเสวนา เรื่อง “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว นายเฮียง ชาวป่า และนายวรเชษฐ์ เอมเปีย (เชษฐ์ สไมล์ บั๊ฟฟาโล่) ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา ความเชื่อ และวิถีชีวิตระหว่างคนกับต้นไม้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือดาวน์โหลด E–Book ได้จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th หรือได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมต้นไม้ ๖๕ ต้นในสถานที่จริง ท่านสามารถสแกน QR Code ของหนังสือที่ป้ายชื่อต้นไม้นั้นๆ ได้อีกด้วย