วธ.เปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ (Thailand Friendly Design Expo 2018) ชูวัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล พัฒนาสู่ความยั่งยืน ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

0
611

วันนี้ (1 ธันวาคม 2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดคิกออฟ มหกรรมอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) วัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ที่ อิมแพ็ค เมืองธานี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผู้พิการมากกว่า 2 ล้านคน ดังนั้น การออกแบบ และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล หรือ Friendly Design นั้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในสังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โดยกระทรวงวัฒนธรรรม(วธ.) ได้นำเสนอวัฒนธรรมไทยเพื่อคนทั้งมวล ทั้งในแง่สิ่งปลูกสร้าง และกิจกรรมการแสดงที่ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และการเข้าถึงได้ของคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยพัฒนาอารยสถาปัตย์ ทั้งลิฟต์ ทางลาด และห้องน้ำ แหล่งเรียนรู้ของวธ. อาทิ หอสมุด โรงละคร อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวก ปลอดภัย และทัดเทียมนานาอารยประเทศทั่วโลก

ในงานครั้งนี้ วธ.และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และหน่วยงานต่างๆ ได้จัดให้มีพิธีคิกออฟ Friendly Design “วัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล” และมอบป้ายเกียรติคุณสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอารยสถาปัตย์แห่งปี (Friendly Design) 7 ประเภท จำนวน 19 รางวัล และทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์ 2561 จำนวน 6 รางวัล รวมทั้งหมด 25 รางวัล ดังนี้ 1.ศาสนสถาน ได้แก่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. , วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ จ.นนทบุรี, วัดสระพัง จ.เพชรบุรี, วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก กทม. , คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) กทม. 2.ตึกอาคาร ได้แก่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กทม. 3.แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี , พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กทม., พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี , อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ , หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา 4.โรงแรม/ที่พัก/สถานประกอบการ ได้แก่ ทามารา รีสอร์ท บางเสร่ จ.ชลบุรี , โอ๊ควูด โฮเทลแอนด์เรสซิเดนท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี , โรงแรมมหาไถ่พัทยาและศูนย์ประชุม จ.ชลบุรี และโรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี

5.ศูนย์การค้า และแหล่งช้อปปิ้ง ได้แก่ แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ 6.สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปั้มบางจาก ชะอำปาร์ค จ.เพชรบุรี 7.ห้องสุขา ได้แก่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ และ8.ทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์ 2561 ได้แก่ กำธร บุญสา ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ตาก , อุดม คำวัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมทอง , อุกฤษ วรรณประภา ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) , บุญถม คุริรัง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน จ.ยโสธร คนที่ 1 , กาญจนา ประสงค์ , ดาวใจ ไพจิตร ทั้งนี้ ศาสนสถาน โบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ Friendly Design ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ นับเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรับปรุงอาคารให้เป็นอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ วธ.ยังได้สนับสนุน กิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งการแสดง ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การนำตำนานร้านอาหารอร่อย 100 ปี อีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงานได้รวมสุดยอดอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลจากทั่วทุกมุมโลก “Thailand Friendly Design Expo 2018” มหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย ตามแนวคิด “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล” ตลอดระยะเวลา 4 วันเต็ม ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบ 5 โซนคุณภาพยกระดับทุกคุณภาพชีวิต ทั้งโซนคุณภาพชีวิตที่นำสมัย (Smart Living for All), โซนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Design for All), โซนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All), โซนอาหารเพื่อคนทั้งมวล (Food for All) และโซนสินค้า (Friendly Design) รวมถึงการบรรยายให้ความรู้และคุณค่าสาระมากมายในงาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ (Left No One Behind) คาดงานนี้ จะก่อให้เกิดเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท