วธ.เตรียมจัดงาน “เอ๊กซ์โป” หนุนCPOTสู่ระดับอินเตอร์

0
554

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 วธ.มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมให้ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19มีพื้นที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมผ่านโครงการมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดโครงการ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.นครราชสีมา จัดงานวันที่ 23-29 มี.ค.ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทองและสนามหน้าศาลากลางจ.นครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออกจัดที่จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 1-4 เม.ย. ที่สนามวัดพระราม (หลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา) ภาคใต้จัดที่จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 7-9 พ.ค.ที่สนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ภาคเหนือจัดที่จ.เชียงราย วันที่ 10-14 พ.ค. ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75พรรษา เทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าวแต่ละพื้นที่จะมีบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือCPOT และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในจังหวัดต่างๆด้วย ขณะที่ส่วนกลางที่กรุงเทพฯคาดว่าจะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในเดือนมิ.ย.นี้ และในปลายปีนี้วธ.จะมีการจัดงานเอ๊กซ์โป สินค้าCPOT เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศได้เข้ามาดูสินค้าCPOT และเจรจากับชุมชนโดยตรง เพื่อนำสินค้า CPOT เปิดตลาดในต่างประเทศด้วย

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ วธ.ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือCPOTมาประมาณ 4-5 ปี แล้ว เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรม และช่วยหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายโดยไม่มีการผ่านนายหน้า แต่ให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้ผลิต พร้อมกันนี้วธ.ยังดำเนินการโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งขณะนี้มีชุมชนต้นแบบอยู่กว่า 1,000 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะมีสินค้าCPOT ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า