วธ.เชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ “อัคราภิรักษศิลปิน” สัมผัสมรดกภูมิปัญญา ตื่นตาการแสดงพื้นบ้าน

0
1543

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๖๑) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน” โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าชมตัวอย่างกิจกรรมการสาธิตแต่งกายชุดไทยพระราชนิยม การปักผ้าโขน การเขียนหัวโขน ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมฯ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในฐานะที่ทรงเป็น “อัคราภิรักษศิลปิน” อันหมายถึง “ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ” ประกอบกับพระราชกรณียกิจอันเป็นที่ประจักษ์ว่า ทรงนำมิติทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ได้อยู่ดีกินดี ทั้งยังส่งผลต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่ได้สร้างความภูมิใจให้แต่ละท้องถิ่น   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้งานมหกรรมวัฒนธรรมนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  นิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ การทำเครื่องรัก เครื่องเงิน เครื่องถม การทำเครื่องสด การร้อยมาลัยและใบตอง  การสาธิตการทำยาสมุนไพรไทยจากตำรายาหลวงปู่ศุข การสาธิตการทำเรือนโคราชจำลอง  การสาธิตช่างสิบหมู่ การสาธิตการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทายาท เช่น การทอผ้าจกเมืองลอง โดยแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ งานปูนปั้นเมืองเพชร โดยนายทองร่วง  เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ การทอผ้ากาบบัว โดยทายาทแม่คำปุน สีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เล่าเรื่องศาสตร์ โชว์เรื่องศิลป์ถิ่น กทม. จำลองตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ๑๐ สาย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ เพลงพื้นบ้าน หมอลำ ลิเก โนรา ขับซอ งิ้ว ละครชาตรี การแสดงละครหุ่นละครเล็ก ที่หาชมได้ยาก การสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ  การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การสาธิตแต่งกายผ้าไทย การถ่ายภาพย้อนยุค นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ การวิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ ๘ ภายในงานด้วย

การจัดงาน ในครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สมาคมศิลปินพื้นบ้านและภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้ามากมาย งานนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน รวมถึงส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล

โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓  – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์