วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562

0
952

 

ไหลเรือไฟ จ.นครพนม-ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ-ชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี-ตักบาตรเทโว จ.อุทัยธานี หนุนสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการสาธิตประเพณีรับบัว ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว งานไหลเรือไฟ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนามีประเพณีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 จ.สมุทรปราการ เป็นประเพณีที่เกิดจากความศรัทราในพระพุทธศาสนาของคนสามเชื้อชาติ คือ ชาวไทย ชาวลาว และชาวมอญ ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ประเพณีรับบัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562 ณ คลองสำโรง ด้านหน้าวัดบางพลีใหญ่ และบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ ตักบาตรทางเรือ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานฯ พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ การประกวดขบวนเรือสวยงาม และการแสดงมหรสพ เป็นต้น โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 จะมีพิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโต ณ ริมคลองสำโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าหากโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ อธิษฐานสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562 ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ เก่าแก่ และล้ำค่าของชาวอีสาน โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเปรียบเสมือนการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที และระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา รวมทั้งถือว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และศาลากลาง จ.นครพนม โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาเรือไฟ ขบวนแห่เรือไฟบก การปล่อยกระทงสาย พิธีทำบุญตักบาตรเทโว การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีพิธีเปิดงานและการไหลเรือไฟจาก 12 อำเภอ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จัดมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณข้างโรงแรมวังใต้ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดพุ่มผ้าป่าของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือที่เรียกว่าพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านจำลองฉากภาพพุทธประวัติหรือพุทธชาดก ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า 2,000 พุ่ม พิธีสมโภชพุ่มเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมือง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ การแสดงแสง สี เสียง การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้ จุดเด่นของงานคือ การชักพระทางบกหรือลากพระ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี เคลื่อนขบวนไปยังถนนชนเกษม และสิ้นสุดที่สะพานนริศ ริมแม่น้ำ โดยจะมีการประกวดรถพนมพระซึ่งมีรถเข้าร่วมกว่า 100 วัด นอกจากนี้มีการชักพระทางน้ำล่องมาตามแม่น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชมและร่วมทำบุญอีกด้วย

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มีประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจ.อุทัยธานี โดยสถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียง คือ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรม อาทิ พิธีสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างแห่งเดียวในโลก ขบวนแห่พุทธบูชามหาสังฆทานพระพุทธรูปปางประจำวันจากทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี การแสดง แสง เสียง โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 มีพิธีตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน โดยพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินลงบันได 449 ขั้นจากยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี เพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ทั่วประเทศ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับงานประเพณีไทยสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น