วธ.เชิญชวนประชาชนต่อยอดเทศกาลกินเจทั่วประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์อาเซียน

0
1270

ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ รวมใจชาวยะลาเปิดงานเทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ ปี 62 ยิ่งใหญ่ นักท่องเที่ยวคึกคักร่วมสืบสานศรัทธา ถือศีลกินผัก ทำทาน สร้างมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีอันเก่าแก่

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ ประจำปี 2562 โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา วัฒนธรรมจังหวัดยะลา วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายสกุล เล็งลัคน์กุล ประธานจัดงานกินเจและ นายอำเภอเบตง ให้การต้อนรับ ณ วัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดงเชิดสิงโต มังกร และร่วมในขบวนเชิญไฟและแห่องค์พระของศาลเจ้าต่าง ๆ จากบริเวณหน้าห้างเบตงพลาซ่า มายังวัดโพธิสัตโต เจ้าแม่กวนอิมด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ. สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่า 5 ด้านได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รายได้สู่ประชาชน ตลอดจนสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 มีประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่ง คือ ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) โดยงานเทศกาลกินเจ เป็นประเพณีถือศีลกินผักของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานด้วยความศรัทธาและยึดมั่นในศีล เพราะเชื่อว่าการกินเจจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว โดยชาวจีนจะปวารณาตนงดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ พร้อมถือศีลไหว้พระทำบุญ ทำทาน

โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562 ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาทิ เทศกาลกินเจเยาวราช ประจำปี 2562 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และบริเวณโดยรอบเยาวราช ประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าใน จังหวัดภูเก็ต ประเพณีกินเจ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา เมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์ประจำปี 2562 เทศกาลกินเจเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี และเทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นต้น มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด เทศกาลประเพณีอันเก่าแก่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับงานเทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ ประจำปี 2562 ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวจีนทั้งจากในอำเภอเบตง จังหวัดยะลาและ ชาวจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและตลอดจนอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน สร้างสายสัมพันธ์ระดับอาเซียน ปีนี้เทศกาลกินเจไทย-มาเลย์ ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดงาน 10 วัน คือระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา