วธ.เชิญชมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียน เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณฯ กลุ่ม 7 ชาติอาเซียนเข้าร่วมการแสดง

0
1770

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ขอเชิญชวนภาครัฐและประชาชนร่วมชมการแสดง “มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ภายในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 253 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

สำหรับกิจกรรมการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25เมษายน 2560 บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีคณะแสดงหุ่นจำนวน 50 คณะจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 7 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์

โดยได้กำหนดพื้นที่การแสดงออกเป็น 4 เวที ได้แก่  เวทีที่ 1. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งจะมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “วิวัฒนาการศิลปะหุ่นอาเซียนจากศิลปะดั้งเดิมสู่หุ่นร่วมสมัย” ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ในเวลา 12.30 –13.30 น. เวทีที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ(โรงใหญ่) ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 16.00 -17.00 น. เวทีที่ 3 ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในวันที่ 20-25 เมษายน เวลา  16.00 -21.00 น. และเวทีที่ 4 ณ สวนสันติชัยปราการ ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 19.30- 20.30 น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 เมษายนนี้ ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่)  ซึ่งจะมีการแสดงโชว์ชุดพิเศษนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง “พระมหาชนก” รวมถึงหุ่นจากภูมิภาคต่างๆ อาทิ หุ่นเงาร่วมสมัย หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หนังตะลุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังการจัดนิทรรศการการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน เวลา 10.00-19.00 น. ผู้สนใจเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือ โทร. 02-4228828