วธ. หารือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกับศรีลังกา เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในช่วงเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี

0
1780

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กระทรวงพระพุทธศาสนาศรีลังกา เมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และคณะ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกา เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมงานด้านศาสนา และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีระดับนานาชาติ

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศาสนากับประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งในยุโรป เอเชีย และอาเซียน โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปีเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ แทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อีกทั้งสถานที่จัดกิจกรรม ได้แก่ วัด หรือศาสนสถาน ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน กิจกรรมที่จัดเน้นสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้ขยายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไปยังต่างประเทศ โดยร่วมกับศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ” ใน ๑๒ ประเทศ รวมถึงประเทศศรีลังกา โดยในปี ๒๕๖๑ ศรีลังกาได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอันจะทำให้เกิดการสืบทอดการจัดกิจกรรมอย่างยืนยาวต่อไป

สำหรับการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมงานด้านศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๑ มีกำหนดการเข้าหารือกับประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา หน่วยงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเตรียมยกระดับการจัดกิจกรรม โดยจะนิมนต์ประมุขสงฆ์ และเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา ในประเทศอาเซียน และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา อาทิ ลาว ศรีลังกา พม่า เวียดนาม มาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงเตรียมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ในระหว่างเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง ครอบครัว และสังคม