วธ.หน่วยงานรัฐ-เอกชน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

0
686

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ อาทิ ผ้าไทย งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นจากภูมิปัญญาไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังพระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่หน่วยงานของวธ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ประกอบด้วย 1.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิ นิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ(โขนเยาวชน) การแสดง 4 ภาค การแสดงดนตรีและขับร้อง กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน เช่น การวาดภาพ ออกแบบลายผ้า การแต่งคำขวัญวันแม่แห่งชาติ การปั้นตุ๊กตาชาววัง กิจกรรม “ถูกใจ ใช่เลย” มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่แต่งกายผ้าไทยสวยงาม และการจำหน่ายสินค้าอาหาร ของใช้ เครื่องแต่งกาย และสินค้าทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-13  สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันได้ร่วมกับมูลนิธิเผยแผ่ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์สร้างโอกาสให้เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการผ้าไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และบริษัทซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด จัดงาน “ทรัพย์แผ่นดิน ศิลป์สยาม:Thai Treasures” ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยจากนางแบบชื่อดัง ประกอบด้วย ชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยพื้นถิ่นและชุดผ้าไทยร่วมสมัย และมีการนำ “ชุดไทยศิวาลัย” จากผ้ายกดอก จ.ลำพูน ที่ตัดเย็บโดยช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดง อีกทั้งมีการสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย จ.ชัยภูมิ ชุมชนทอผ้าไหม บ้านดอนข่า จ.ขอนแก่น ชุมชนห้วยไซสุขสวัสดิ์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านท่ากระจาย จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ มีกิจกรรมที่หาชมได้ยากเกี่ยวกับผ้าไหมและข้าวไทย อาทิ การสาธิตวิธีเก็บผ้าไหมแบบโบราณ เสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าเบญจภาคี(5 นางพญาผ้าซิ่น) เทคนิคการปักซิ่นไหมคำซิ่น(ซิ่นบัว) และนิทรรศการนวัตกรรมข้าวไทย ทั้งนี้ มีพิธีเปิดงานวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี โดยนำสินค้าทางวัฒนธรรม ได้แก่ ผ้าไทย เครื่องประดับและของใช้ ไปร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี

2.กรมศิลปากร จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร การบรรเลง ขับร้องดนตรีสากล และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ 3.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “Romantic Piano Celebration for the Queen Mother” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 4.กรมการศาสนา จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคล และจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดกิจกรรมพิธี 5 ศาสนามหามงคลในส่วนภูมิภาค 5.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย ภายในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม–4 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมประพันธ์เพลงพระมารดาของแผ่นดินซึ่งกำหนดแสดงดนตรีร่วมกับเพลงอื่นๆ ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่จากโครงการเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย ซึ่งจัดแสดงในงานนิทรรศการหลากศิลป์ร่วมสมัยและกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

6.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562 โดยส่วนกลางมีกิจกรรมการแสดงรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “กษิธารา” ณ โรงละครแห่งชาติ (วังหน้า) 7.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) จัดการแสดงลิเกทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่อง อิเหนา วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 8.หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา จ.นครปฐม และรถโรงหนังเคลื่อนที่(โรงหนังเฉลิมทัศน์) ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค ได้แก่ จ.ตรัง และจ.สงขลา) และ9.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมมอบถุงยากระดาษพอเพียงให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765