วธ.หนุนผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านโนนกอก “ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” ปรับตัวขายออนไลน์ช่วงโควิด

0
64

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” และการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ การสาธิตการทอผ้าโบราณโนนกอก ผลิตภัณฑ์ CPOT ผ้าทอจากการย้อมสีจากดอกบัว การสาธิตการย้อมผ้าจากกลีบบัว ก้าน และดอกบัว การสาธิตทำผ้าย้อมคราม เป็นต้น

นางยุพา กล่าวว่า วธ.พร้อมที่จะสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวนายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม ให้ความสำคัญ โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน หรือราชการ ขับเคลื่อนการทำงาน และเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน แม้จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 แต่วธ.จะต้องหาทางในการสนับสนุนหาแนวทางสร้างรายได้ให้กับชุมชน และหลังโควิด- 19 ก็จะต้องดูว่าจะดำเนินการส่งเสริมได้อย่างไรบ้าง สำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก “เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากการย้อมสีจากดอกบัวของชุมชนแห่งนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ CPOT ดีเด่น และทางวธ.จะนำโครงการ CPOT มาต่อยอด และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ต้องมีการพัฒนา ต่อยอด เพื่อไม่ให้วัฒนธรรมนั้นๆ ต้องสูญหายไป

“ช่วงโควิด-19ระบาด ทางชุมชนคุณธรรมบ้านโนนกอก ได้มีการปรับตัวนำผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากการย้อมสีจากดอกบัว มาขายผ่านทางออนไลน์ ไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค ทำให้สามารถขายได้ เป็นการปรับตัวในการหาทางสร้างรายได้ในช่วงโควิด-19 ระบาดได้เป็นอย่างดี” นางยุพา กล่าว