วธ.ส่งมอบนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ณ วัดพระธาตุดอยเวา จ.เชียงราย เผยแพร่บทเรียนการค้นหาและกู้ภัย เผย 3 ครั้งมีผู้เข้าชมกว่า 1.4 แสนคน

0
1139

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

วันนี้ (22 ธ.ค.2561) ที่วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)  เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ให้แก่วัดพระธาตุดอยเวา พร้อมมอบเข็มที่ระลึก BRITISH CAVE RESCUE COUNCIL จากประเทศอังกฤษ ให้แก่ 13 หมูป่า อะคาเดมี โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนทีมหมูป่าอะคาเดมี วัดพระธาตุดอยเวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า การช่วยเหลือชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี ทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ ณ ถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับโลกที่คนทั้งโลกต่างให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  และแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระเมตตา และทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเป็นการหลอมรวมความสมานสามัคคีและส่งกำลังใจจากทุกฝ่ายทั้งคนไทย และชาวต่างชาติในภารกิจการช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานระดับชาติในการระดมความร่วมมือกันวางแผน การดำเนินงานอย่างมีระบบตามมาตรฐานสากล

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า วธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชนดำเนินการรวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์นำมาจัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก” เพื่อถอดบทเรียนในมิติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในสังคมไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ในเรื่องความมีน้ำใจไมตรี วินัย จิตอาสาและความสามัคคี ตลอดจนการแสดงน้ำใจ ความห่วงใยและความช่วยเหลือจากคนทั่วโลก รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ทั้งนี้ วธ.ได้จัดนิทรรศการดังกล่าวและมีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือและถอดบทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ทั้งในส่วนกลางที่กรุงเทพฯในวันที่ 22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2561 ณ สยามพารากอน  นอกจากนี้  วธ.ได้นำนิทรรศการไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาค ได้แก่  จ.นครราชสีมา ในวันที่ 22-31 ต.ค. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา  3.จ.สงขลา ในวันที่ 6-14 พ.ย.2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการจัดนิทรรศการ 3 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน คนไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาชมและศึกษาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าชมนิทรรศการรวมทั้งหมดกว่า 144,000 คน  และวันนี้(22ธ.ค.) วธ.ได้มาจัดนิทรรศการพร้อมจัดกิจกรรมเสวนา โดยได้ติดตั้งไว้เป็นนิทรรศการถาวร ณ วัดพระธาตุดอยเวา  จ.เชียงราย เพื่อแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่บทเรียนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ณ ถ้ำหลวงไปสู่เด็ก เยาวชน คนไทยและชาวต่างชาติ  ขณะเดียวกันวธ.ได้จัดทำหนังสือ “ประมวลภาพเหตุการณ์ ปฏิบัติการถ้ำหลวง:บันทึกวาระแห่งโลก” ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอักษรเบรลล์  รวมถึงจัดทำจดหมายเหตุถ้ำหลวงฉบับสมบูรณ์ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับ เพื่อเผยแพร่บทเรียนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ณ ถ้ำหลวงไปสู่เด็ก เยาวชนปกติและกลุ่มผู้พิการทางสายตา รวมถึงคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อจะได้มาศึกษาเรียนรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องความมีวินัย น้ำใจไมตรี มีจิตอาสา ภาวะผู้นำ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดีให้แก่สังคมช่วยสร้างคนดีและสังคมดี

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าว แบ่งเป็น 7 โซน ได้แก่  1. “เมื่อ 13 ชีวิตคิดพิชิตถ้ำหลวง” ทำความรู้จักกับผู้ช่วยโค้ชและ 12 นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี และถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน  2. “นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย” เรียนรู้ธรณีสัณฐานและลักษณะทางกายภาพของถ้ำหลวง และวิธีเอาตัวรอดจากถ้ำที่คดเคี้ยวและมืดมิด 3.“วิกฤตใหญ่รวมใจไทยเป็นหนึ่ง”  สัมผัสความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือที่ต้องแข่งขันกับเวลาและเรียนรู้ความยากลำบากในช่วยเหลือ 13  ชีวิตหมูป่า  4.“ปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลก” สัมผัสและชื่นชมเรื่องราวในมิตรภาพไร้พรมแดนของภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า  5. “คารวะผู้กล้า สดุดีจ่าแซม” ซึมซับเรื่องราวของนาวาตรีสมาน กุนันหรือจ่าแซม ผู้เสียสละชีวิตและทีมปฏิบัติการช่วยเหลือจากทั่วโลกที่ยอมเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมาย 6.“บทเรียนที่โลกทึ่ง” ถอดบทเรียนความสำเร็จของปฏิบัติถ้ำหลวงที่เป็นต้นแบบของการกู้ภัยภายในถ้ำตั้งแต่การรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โมเดลการกู้ภัย  ภาวะผู้นำ  การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจในยามคับขันและความช่วยเหลือจากนานาประเทศ และ7.“จารึกปฏิบัติการถ้ำหลวง” ประมวลเหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่าทั้ง 13 ชีวิต แสดงถึงความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆของปฏิบัติการช่วยเหลือในแต่ละวันตลอดระยะเวลา 18 วัน