วธ.-สมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ นำกลุ่มศิลปินดังจัดทำคลิปขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

0
304

วธ. ร่วมมือสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ นำศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินอาวุโส-ดารา-นักร้อง-นักแสดง เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์-รอง เค้ามูลคดี-โน้ต เชิญยิ้ม-ดีใจ ดีดีดี จัดทำคลิปขอบคุณ-ให้กำลังใจหมอ-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติโควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดทำคลิปศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ดารา นักร้อง และนักแสดง เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนักรู้ ป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน จัดทำคลิปรณรงค์ในรูปแบบของเพลง-ดนตรีพื้นบ้าน โดยการปฏิบัติตนตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการเผยแพร่คลิปดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook , Twitter , Instagram เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th นั้น

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันทวีความรุนแรงจนมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้คณะแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการขอบคุณ และให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง ในการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ดารา นักร้อง และนักแสดง จัดทำคลิปขอบคุณและส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตย์ ศิลปินดารานักร้องซุปเปอร์สตาร์ , รอง เค้ามูลคดี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์-ละครโทรทัศน์) พ.ศ. 2560 , เมตตา รุ่งรัตน์ ศิลปินดาราอาวุโส , ดาวใจ ไพจิตร ศิลปินนักร้องอาวุโส , บำเรอ ผ่องอินทรกุล (โน้ต เชิญยิ้ม) ศิลปินดารานักแสดง , นิรุตติ์ ศิริจรรยา ศิลปินดารานักแสดง , วิยะดา อุมารินทร์ ศิลปินดารานักแสดง , ไกรลาศ เกรียงไกร ศิลปินดารานักแสดง , ปัทมา ปานทอง ศิลปินดารานักแสดง , เป็นหนึ่ง ไชยชิต ศิลปินดารานักแสดง , วาสนา วรรณวงศ์ ศิลปินดารานักแสดง , บดินทร์ ดุ๊ก ศิลปินดารานักแสดง , ปาริฉัตร ไพรหิรัญ ศิลปินดารานักแสดง , สมมาตร ไพรหิรัญ ศิลปินดารานักแสดง , พอเจตน์ แก่นเพชร ศิลปินดารานักแสดง , ดีใจ ดีดีดี ศิลปินดารา พิธีกร , นิค โอโรโน่ ศิลปินดารา นักร้อง และพันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดด้านธรรมะชื่อดัง ร่วมใจกันจัดทำคลิปในครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ และฟันฝ่าวิกฤติอันเลวร้ายในครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะนำคลิปดังกล่าวเผยแพร่ผ่านสื่อทางช่องทางต่างๆ รวมทั้ง เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th