วธ.ลั่นฆ้องเปิดตัว “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชน “วัดบางน้ำผึ้งใน” สมุทรปราการ

0
218

ชวนทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ท่องเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่น ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ  บนเส้นทางมรกต พักโฮมสเตย์สไตล์ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดป้าย  สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร วธ. วัฒนธรรมจังหวัดภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ศิลปินพื้นบ้าน ผู้นำชุมชนฯ ชาวชุมชนวัดบางน้ำผึ้งใน นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม

ณ ในโอกาสนี้ ปลัดวธ. ได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและองค์ท้าวเวสสุวรรณ ชมการแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นเด็กไทย จากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน พร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยการตีฆ้องอย่างกึกก้อง เยี่ยมชมการสาธิตทำผ้ามัดย้อม พับดอกไม้ใบเตย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง จากชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน การทำขนมกง ปลาสลิดทอด จากชุมชนคุณธรรมบ้านบางกะอี่ อำเภอบางพลี การทำขนมจาก ผลิตภัณฑ์จากลูกจาก (ขนมย่างจากใจ) จากชุมชนคุณธรรมบ้านคลองนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ การทำเครื่องจักสานจากก้านจาก จากชุมชนคุณธรรมวัดบางด้วนนอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ ชมการแสดงนิทรรศการผ้าไทย ปั่นจักรยานบนเส้นทางมรกต แวะบ้านธูปสมุนไพร บ้านลูกประคบสมุนไพร บ้านขนมถ้วยแม่ประคอง และโฮมสเตย์บ้านบางน้ำผึ้ง อีกทั้งเดินช้อปของดีชิมอาหารอร่อยในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ. ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มมูลค่า   ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย วธ. จึงได้มีการจัดงานเปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เป็นอย่างดี ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอีกแห่งหนึ่ง

นางยุพา กล่าวอีกว่า ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีการดนตรี วงปี่พาทย์มอญ วงกลองยาว ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ในแบบวิถีไทยในหมู่เด็กและเยาวชน มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เมนูอาหารตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ อาทิ มัสมั่นลูกจาก ปลาทู-ปลาตะเพียนต้มเค็มโบราณ ม้าฮ่อ ลูกประคบธัญพืชสมุนไพร ธูปหอมสมุนไพร รวมถึงการสอนทำพวงมะโหด จักสานจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ปั่นจักรยานชมธรรมชาติบนเส้นทางมรกตหรือเส้นทางสีเขียว เชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวใหญ่ที่สุดอย่างบางกะเจ้า ร่วมกิจกรรมการขนมถ้วยโบราณ การค้างคืนแบบโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชุมชน ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทจุลินทรีย์ลงคลอง พร้อมมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำชม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรม ทำ Workshop ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้สามารถแวะเดินตลาดน้ำบางน้ำผึ้งแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น ช้อปสินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดนตรีและศิลป์ในสวน พายเรือในคลอง การนวดแผนไทย การทำขนมไทย และแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน โดยเปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

*****************************************************************