วธ.ร่วมเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี-สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปี ๖๐ อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและ 25 องค์พระในพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี

0
886

​เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒธรรม(วธ.) เดินทางร่วมอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระ ๒๕ องค์ในพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ จ.ปัตตานี และในช่วงค่ำของวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปลัด วธ. ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายประยูรเดช  คณานุกรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางศศิเพ็ญ  ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สื่อมวลชน และประชาชนให้การต้อนรับ

ปลัด วธ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน“กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐” รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวปัตตานีที่ได้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความรุ่งเรืองในอดีต และเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนา มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อีกทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมายตลอดจนมีวิถีชีวิตชุมชนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร สิ่งเหล่านี้นับเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้หาโอกาสเดินทางมาจังหวัดปัตตานีอีกครั้ง

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า การนำจุดเด่นของจังหวัดปัตตานี ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของประชาชน มาจัดเป็นมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน:กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นเสมือนการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก ส่งผลให้นักท่องเที่ยว อยากมาสัมผัสจังหวัดปัตตานีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขอชื่นชมชาวปัตตานีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้การจัดงานนี้ให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา ยิ่งใหญ่และน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างบรรยากาศ การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เชื่อใจ และวางใจกัน เพื่อความสงบและสันติสุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริง