วธ. ร่วมฟื้นฟู “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมภ์” สืบสานประเพณีวิถีมอญเมืองไทยแบบดั้งเดิม พร้อมรณรงค์คุณค่าประเพณีสร้างความรัก ชุมชนเข้มแข็ง

0
1613

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 9 เมษายน มูลนิธิรามัญรักษ์และคนไทยเชื้อสายมอญทั่วประเทศ ร่วมกันจัดงาน “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมภ์” ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีมอญเมืองไทยแบบดั้งเดิม โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “ข้าวสงกรานต์ตำรับรามัญสู่ราชสำนักสยาม” มีขบวนแห่นก แห่ปลา แห่ข้าวแช่ การละเล่นทางวัฒนธรรมของมอญอีกมากมาย อาทิ รำหงษ์ทองคู่ ระบำสงกรานต์ ลิเกมอญ ทะแยมอญพื้นบ้าน ทะเเยมอญประยุกต์ ละครมอญ การพบปะสังสรรค์ รดน้ำรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวมอญ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศ โดยเฉพาะ“ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย ที่มีมาตั้งแต่อดีต ปีนี้รัฐบาลและ วธ. ได้ส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงคุณค่าด้วยการให้ลูกหลานได้กลับไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์และทำบุญร่วมกัน สร้างความสามัคคี ความผูกพันซึ่งกันและกัน อันมีผลทำให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้มแข็งขึ้น

ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า ประเพณีสงกรานต์ชองชาวไทยรามัญ เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแสดงให้เห็นภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ความสามัคคี และยังเป็นวันสำคัญมีการนำวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านมาผสมผสานและประยุกต์ให้เข้ากับประเพณีสงกรานต์ จนเกิดเป็นประเพณีอันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขอขอบคุณทุกฝ่าย ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน ที่ช่วยกันสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบมอญดั้งเดิมไว้ให้เด็ก เยาวชน สืบสานรากวัฒนธรรมอันดีของชาติพันธุ์มอญต่อไป

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมของปีนี้ วธ. ได้มีการรณรงค์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” และขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันสืบทอดประเพณีอันงดงามนี้ ดังที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์แก่ประชาชนว่า “ขอให้มีความสุข สดชื่น ปลอดภัยในห้วงวันสงกรานต์ 2560 ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปให้คนไทยทุกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรมอันงดงามของเรา เป็นเจ้าของบ้านที่ดีและทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยตลอดห้วงสงกรานต์และตลอดไป”