วธ.ร่วมกับชาวเลย ชวนเที่ยวงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง“Mask Festival 2022” 12-13 มี.ค.นี้ ที่จังหวัดเลย

0
289

ชมขบวนแห่งพาเหรดหน้ากากแฟนซีตระการตา นำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้หลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัย เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมฯเข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

นางยุพา กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCGและผลักดัน “Soft Power” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” ยกระดับงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้มีบทบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในอ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า  กิจกรรมนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหน้ากากของจังหวัดเลยมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หน้ากากผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย หน้ากากผีขนน้ำ อำเภอเชียงคาน หน้ากากผีบุ้งเต้า อำเภอภูเรือ ซึ่งถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่สำคัญและยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ให้ชุมชนเป็นจำนวนมาก มาต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยและในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระหว่างพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้พัฒนาต่อยอดกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย และพื้นที่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง

ทั้งนี้ ภายในงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” มีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนพาเหรดหน้ากากแฟนซี The Carnival Mask Of Loei ประกอบด้วยหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากผีขนน้ำ หน้ากากผีตาโขนและหน้ากากแฟนซีจากส่วนราชการและหน้ากากนานาชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการงานศิลป์ร่วมสมัย ริมฝั่งโขง (หน้ากากสีสัน คัลเลอร์ฟูล)  นิทรรศการหน้ากากนานาชาติ  นิทรรศการหน้ากากจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเลย  การแสดงศิลป์ร่วมสมัย ถนน Street Art at Loei ณ เชียงคาน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT) อาหารและขนมพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด