วธ.ร่วมกับชาวพิจิตร จัดยิ่งใหญ่แข่งขันเรือยาว 112 ปี อนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน

0
801

วันนี้ (7 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  โดยมีพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวเป็นงานประเพณี ที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดพิจิตร ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบทอดต่อเนื่องกันมานานกว่าร้อยปี จนอาจกล่าวได้ว่า สนามแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวงแห่งนี้ มีความยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ  เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตรได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ ขอให้ช่วยกันรักษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้ไว้คู่กับจังหวัดพิจิตรตลอดไป

ทั้งนี้ วิถีชีวิตของชาวพิจิตรผูกพันกับสายน้ำ และการแข่งขันเรือยาวมาเป็นเวลาช้านาน การแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวพิจิตรเริ่มจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 และได้จัดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 112 ปี โดยการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่ออนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีที่มีมานานกว่าร้อยปี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ทำให้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรมีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ปีนี้มีเรือจากจังหวัดต่างๆ และจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการแข่งขัน 43 ลำ ประกอบด้วย เรือยาวใหญ่ 8 ลำ  เรือยาวกลาง 8 ลำ เรือยาวเล็ก 12 ลำ เรือยาวเล็กภายในจังหวัดพิจิตร 8 ลำ เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 4 ลำ และเรือยาวใหญ่โบราณ 3 ลำ