วธ.ร่วมกับจ.เลย จัดยิ่งใหญ่ “ประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน” พร้อมโชว์ในมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ปี 60 วันที่ 24-26 มิ.ย. ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ

0
1131

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “ประเพณีบุญหลวงการละเล่น ผีตาโขนและมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)   นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการ จ.เลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเข้าร่วม

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด “งานประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน และมหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2560” เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม การบริการที่มีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีการออกแบบ 5 สาขา ในการขับเคลื่อนประเทศไทย อาทิ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และประเพณีในการสร้างรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างความพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 100 รูป พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน) พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน กิจกรรมเสวนาวิชาการ “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน” อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดแต่งแต้มลวดลายและสีสันหน้ากากผี การประกวดแข่งขันการเต้นและการแต่งกายผีตาโขนน้อย กิจกรรมสีสันนครแห่งหน้ากาก 4 ภาค กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนและผีขนน้ำ ซึ่งภายในงานจะมีนักแสดงผีตาโขนเข้ารวมกว่า 500 คน จาก 11 ชุมชน

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสง สี เสียง และขบวนแห่ด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนแห่พระเวสสันดร 13 กัณฑ์ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน ขบวนรถวิถีการดำรงชีวิตของภาคอีสาน ขบวนผีตาโขนยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ การแสดงหน้ากากนานาชาติจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี อินเดีย และไทย การแสดงการละเล่นผีตาโขนและผีขนน้ำ รวมทั้งการจัดแสดงและเลือกซื้อสินค้าการเกษตรหนึ่งผลิตหนึ่งตำบลท้องถิ่นของดีบ้านฉัน

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานที่ จ.เลย วธ. จะนำนิทรรศการและการแสดงหน้ากากนานาชาติมาจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนินกลาง ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค.60 และที่ศูนย์การค้าสยาม สแควร์วัน ในวันที่ 2 ก.ค. 60 ทั้งนี้ เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765