วธ. รุดตรวจสอบเร่งบูรณะเจดีย์วัดศรีสุพรรณ

0
214

จากกรณีที่ เจดีย์วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พังทลายลงมา เมื่อช่วงเย็นในวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  เกิดความเสียหายของเจดีย์ก่อครอบเจดีย์สมัยล้านนา โดยกรมศิลปากรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจะเข้าไปตรวจสอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้กรมศิลปากรได้เร่งไปตรวจสอบการพังทลายของเจดีย์วัดศรีสุพรรณ  ทั้งนี้ได้รับรายงานจากกรมศิลปากรว่า การตรวจสอบเบื้องต้นพบความเสียหายของเจดีย์องค์นอก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ สร้างครอบทับเจดีย์องค์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ แบบล้านนา ซึ่งมีสถานะเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ผลของความเสียหายครั้งนี้ กระทบถึงเจดีย์ภายในที่เป็นโบราณสถานด้วย อีกทั้งยังทำให้พบโบราณสถานวัตถุ อาทิ พระธาตุสมมติพระพุทธรูป ที่บรรจุอยู่ในองค์เจดีย์   และยังเผยให้เห็นถึงสิ่งก่อสร้างว่ามีโครงสร้างมากกว่า 1 สมัยอย่างชัดเจน โดยแกนกลางชั้นในสุดเป็นอิฐขนาดที่นิยมสร้างศาสนสถานสมัยล้านนา สอด้วยดิน ส่วนชั้นที่ก่อเสริมด้านนอกภายหลัง อิฐจะมีขนาดค่อนข้างเล็กลงและสอด้วยปูน สอดคล้องกับความทรงจำของคนในพื้นที่ ที่ระบุว่าเดิมมีเจดีย์องค์เก่าตั้งอยู่ ต่อมามีการบูรณะก่อเสริมมาเรื่อยๆ การบูรณะครั้งสำคัญ คือ ช่วงราว พ.ศ. 2518  ซึ่งแสดงถึงวัตถุร่วมสมัยล้านนาและร่วมสมัยปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้เข้าไปดำเนินการเร่งด่วน ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อสำรวจจัดทำบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุที่พบ และมอบให้ทางวัดเก็บรักษาเพื่อป้องกันการสูญหาย  รวมถึงทำการสำรวจรูปทรงของเจดีย์องค์ในที่เป็นโบราณสถาน เพื่อหาแนวทางดำเนินการบูรณะ สำหรับเจดีย์องค์นอกจะได้หารือ และให้คำแนะนำกับทางวัดศรีสุพรรณเพื่อบูรณะให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาต่อไป โดยได้มอบหมายให้กรมศิลปากรได้รีบดำเนินการบูรณะอย่างเร่งด่วน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

*****************************************************************