วธ.รุกหนัก ป้องเด็กเล่นพนันฟุตบอล กำชับวธจ.เฝ้าระวังดูแลใกล้ชิด ประสานสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้าน ผุด 4 มาตรการเข้ม

0
805

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(ปลัด วธ.) กล่าวในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า เนื่องจากใกล้จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้ จึงขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ โดยเฉพาะเข้มงวดกวดขันดูแลร้านเกมพื้นที่ที่ดูแลให้ใบอนุญาต มีหนังสือแจ้งเตือนห้ามมิให้เล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์โดยเด็ดขาด หากใครฝ่าฝืนลงโทษตามกฎหมาย โดยมอบให้ทางสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดทำเป็นยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการแจ้งไปยังแต่ละจังหวัดใช้เป็นกรอบแนวทางร่วมกันอีกครั้ง

“ที่สำคัญขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเริ่มเข้าไปประสานกับสถานศึกษาเพื่อรณรงค์จับมือกับชมรม กลุ่มเยาวชนต่างๆ จัดกิจกรรมต่อต้านการพนันฟุตบอลออนไลน์ ให้เด็กตระหนักรับรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี ส่วนผู้ใหญ่ในสังคมไม่ควรสนับสนุนให้เกิดขึ้น ถ้าหากเด็กและเยาวชนติดการพนันสังคมจะดีได้อย่างไร และขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อท้องถิ่นว่าเป็นสิ่งไม่เหมาะสม อยากให้เด็กและเยาวชนชมการแข่งขันฟุตบอลเป็นกีฬาและนำความรู้ไปส่งเสริมพัฒนาวงการฟุตบอลมากกว่า โดยทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด มีผู้ว่าฯหรือรองผู้ว่าฯ เป็นประธาน ร่วมวางแนวทางการทำงาน”

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมว่า ขณะนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1.การสื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่สังคม ขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใช้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดเป็นศูนย์กลางแจ้งแนวทางการดำเนินงานต่างๆให้สังคมรับรู้ ทั้งมาตรการป้องกันและรับแจ้งเบาะแส ประสานงาน จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กเยาวชนเพื่อให้เกิดกระแสต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ 2.มิติการป้องกัน แจ้งเตือนสถานประกอบการเข้มงวดดูแล และเชิญทุกหน่วยงานในจังหวัดมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางป้องกันให้เกิดเป็นรูปธรรมตามแต่บริบทสังคมนั้นๆ

3.มิติการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด ภายใต้คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมีองค์ประกอบของหน่วยงานที่เฝ้าระวังร่วมกำหนดมาตรการบังคับกฎหมาย 5.มิติการเยียวยาช่วยเหลือ ทางศูนย์ฯ ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิกขึ้นมาแสดงให้เห็นวิธีการแจ้งหากพบหรือเหตุที่มีการพนันออนไลน์ รับเรื่อง ประสานส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป