วธ.รวมใจข้าราชการ ประชาชน เครือข่ายวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

0
400

จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมเปิดฐานการเรียนรู้ การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคให้เด็กและเยาวชน

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 มีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ” โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การจัดนิทรรศการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติและการจัดจำหน่ายสินค้า มีเครือข่าย ส่วนราชการ สภาวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ปลัดวธ. กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และพสกนิกรชาวไทยยิ่งนัก พระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ พระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์เพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข

 “กิจกรรมจิตอาสาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ รวมพลังในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่สำคัญจะเป็นการที่ทำให้เรานำหลักการต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี และสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมารวมตัวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสามัคคี เพื่อถวายแด่พระองค์ นอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลและแบ่งปันน้ำใจโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง” ปลัด วธ. กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ปั่นกินลมชมวัฒนธรรม ฮีโร่พิชิตขยะ สาธิตทำสบู่เป็นรูปขนมไทย สาธิตทำกระเป๋าเชือกกล้วย สาธิตถักพวงมาลัยโครเชต์ สาธิตประดิษฐ์ปลาตะเพียนจากกล่องนม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง 4 ภาค การแสดงแห่ตุง ฟ้อนกิง กะหร่าและเต้นโต กลองสะบัดชัย การแสดงลำตัด (แม่ขวัญจิต) การแสดงโปงลาง การแสดงลิเกฮูลู การแสดงโนราห์ตัวอ่อน ละครร้องวัดภูมินทร์ กระซิบรักเมืองน่าน บรรลือโลก เป็นต้น