วธ.รวมพลังประชารัฐชายแดนใต้ สวจ.ในพื้นที่บูรณาการสืบสานประเพณี “สารทเดือนสิบ”

0
1305

 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เน้นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค้าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นงานเทศกาล ประเพณีระดับนานาชาติ  ในช่วงงานสารทเดือนสิบ  ประจำปี 2561 วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ รวมพลังประชารัฐบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในทุกพื้นที่ภายใต้โดยความร่วมมือของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะ สวจ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่ จังหวัดละ 1 แห่ง โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กิจกรรมที่เน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ช่วงที่ 2 กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา

“จากการรายงานของ สวจ. มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา   ชุมชนคุณธรรมฯ วัดมุจลินทวา จังหวัดปัตตานี ชุมชนคุณธรรมฯวัดชลธาราวาส จังหวัดนราธิวาส ชุมชนคุณธรรมฯ วัดแหลมพ้อ จังหวัดสงขลา และชุมชนคุณธรรมฯ บ้านทุ่งขมิ้น จังหวัดสตูล เป็นต้น  ถือเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความสามัคคีในชุมชนด้วย” ปลัด วธ. กล่าว

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า  สวจ.ยะลา ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯบ้านหน้าถ้ำ อบต.หน้าถ้ำ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองยะลา ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลหน้าถ้ำ สถานศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสารทเดือนสิบ ณ วัดคูหาภิมุข โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีขบวนกลองยาวแห่หมรับ มีผู้แต่งกายเป็นเปรต พิธีทางศาสนาอุทิศให้บรรพบุรุษ ประกวดหมรับ การประกวดการแต่งกายเปรต การสาธิตการทำขนมเจาะหู การทำหมรับ การทำข้าวต้มสามเหลี่ยม การแข่งขันปีนเสาสูง การแข่งขันมวยทะเล การชิงเปรต

นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สวจ.นราธิวาส ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯวัดชลธาราวาส สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส และประชาชน จัดงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีกิจกรรมแห่หมรับ ตักบาตรอาหารคาว-หวาน ประกวดการทำขนมเทียน-ขนมเจาะหู พิธีสวดมาติกา บังสุกุล แสดงศิลปวัฒนธรรม แข่งขันขึ้นร้านเปรต นอกจากนี้ยังจัดที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดน้ำขาวยะกา ชุมชนคุณธรรมฯวัดลำภู ด้วย

ด้าน สวจ.ปัตตานี นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนคุณธรรมฯวัดมุจลินทวาปีวิหาร และชุมชนคุณธรรมฯ วัดสารวัน ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ล่วงลับไป โดยจะมีสืบสานประเพณีเช่นนี้ทุกปี

///////////////////////////////////////////////////////////