วธ.รวมพลังประชารัฐกระบี่ พร้อมจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 ติดตั้งถนนประติมากรรม ระยะทาง 12 กม. เปิดงาน 2 พ.ย.นี้

0
1066

จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) จัดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นั้น

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัด วธ. ได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018  โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสศร. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปินท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่จัดงานโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีงานนี้วธ.รวมพลังประชารัฐจากทุกภาคส่วน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ ภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ประชาชน ร่วมกันจัดงานดังกล่าว โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้จังหวัดกระบี่จะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งถนนศิลปะถนนประติมากรรม ณ ลานปูดำทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  มีร้านค้า 100 ร้านค้า เวิร์คช็อปโดยศิลปิน เวทีการแสดงทุกเดือน การแสดงนิทรรศการหอศิลป์อันดามัน ประกวดเรื่องเล่า ประกวดภาพ จุดพื้นที่เรียนรู้งานศิลปะ อาทิ หาดนพรัตน์ธารา เกาะปอดะ อ่าวไร่เลย์ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ท่าปอมคลองสองน้ำ เขาขนาบน้ำ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือ โครงการถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่สากล ภายใต้โครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018   ให้ศิลปินร่วมมือกับชุมชนสร้างประติมากรรมบนท้องถนน จากสนามบินนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือเจ้าฟ้า สวนสาธารณะธารา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวมกว่า 12 กิโลเมตร  ภายใต้แนวคิดของงานประติมากรรมร่วมสมัย ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมภาคใต้ และคุณค่าความงดงามของธรรมชาติ  เพื่อเป็นผลงานที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  ตั้งแต่ก้าวแรกที่สัมผัสเมืองกระบี่ คาดว่าผลงานจะแล้วเสร็จและติดตั้งเป็นถนนประติมากรรมในเดือนกันยายน 2561