วธ.ยกทัพศิลปินพื้นบ้าน แสดงในงาน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน” 24 – 25 พ.ย. ณ มณฑลไห่หนาน พร้อมเผยแพร่ศิลปะการแสดงให้แพร่หลายในเวทีนานาชาติ

0
766

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายในการใช้มิติทางวัฒนธรรมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล รวมทั้งส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวทีนานาชาติและสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านของไทยให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้น วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)ได้ร่วมกับ Department of Tourism, Culture, Radio, TV and Sports of  Hainan Province จัดงานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน” (Folk Art Performances: “Strengthening Thai-Chinese Relations”) ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีพิธีเปิดงานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน “สานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครเส้าเหนียนกุง เมืองเวินชาง มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วธ.นำคณะนักแสดงจากสมาคมลิเกประเทศไทย และ ชมรมยุวชนคนรักษ์หุ่นละครเล็ก (โจ หลุยส์) มาจัดการแสดงร่วมกัน และมีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของไทย ได้แก่ ลิเก หุ่นละครเล็ก กลองสะบัดชัย นาฏศิลป์ และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทย และกระบี่กระบอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จะเข้าร่วมงานเทศกาลการท่องเที่ยวมณฑลไห่หนาน ประจำปี 2561 (2018 Hainan International Tourism Island Carnival) ที่รัฐบาลมณฑลไห่หนาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดงานเทศกาลการท่องเที่ยวมณฑลไห่หนาน ประจำปี 2561 (2018 Hainan International Tourism Island Carnival) จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาตินครไห่โข่ว ทั้งนี้ ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนในครั้งนี้ ช่วยเผยแพร่ศิลปะแสดงพื้นบ้านของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในเวทีนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม วธ.ได้ดำเนินการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทยในเวทีโลกตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ 2561 วธ.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ภาครัฐและเอกชน จัด 184 กิจกรรม ใน 44 ประเทศ อาทิ การแสดงลิเก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงานเทศกาลไทยใน 16 ประเทศ ในโอกาสที่ไทยเสนอโขนเป็นตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี โปรตุเกส สเปน ออสเตรีย เยอรมนี และเบลเยียม การจัดคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิค น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส เป็นต้น