วธ.มอบ 13 กิจกรรม เป็นของขวัญปีใหม่ จัด“สวดมนต์ข้ามปี” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูปสำคัญจาก 13 ชาติ ให้กราบสักการะ

0
1166

พร้อมจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัดสืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล”- เปิดพิพิธภัณฑ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ชมฟรีทั่วประเทศ เชิญชวนซื้อหนังสือลดหย่อนภาษีได้

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2561 ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน พ.ศ.2562” โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม  โดยนายวีระ กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่วธ.นำเสนอ และข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น ในส่วนของวธ.ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 กิจกรรม ดังนี้ 1.  “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562” วธ.ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศ จัดสถานที่เหมาะสมสำหรับจัดสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค.2562 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยส่วนกลางเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่น เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ในต่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชียหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด

  1. ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนามและไทย จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2561 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค.2562 และจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่สำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 15 ม.ค.2562 3. “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2561-1 ม.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร , วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร , วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร , วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร, วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ,วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

  1. ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน:นพปฏิมารัตนมารวิชัย อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ซึ่งทำจากรัตนชาติวรรณะต่างๆ 9 องค์ ร่วมกับการสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำวังหน้า รวม 10 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2561 – 27 ม.ค.2562 นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำท้องถิ่นให้ประชาชนได้สักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง

  1. รณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นบุคคลต้นแบบในการรณรงค์ โดยจัดแสดงตัวอย่างสินค้าไทย สินค้าทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดในช่วงปีใหม่ ณ ทำเนียบรัฐบาล และจัดแถลงข่าวรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทยฯเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ กระทรวงวัฒนธรรม
  2. จัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ (1) จัดการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม วันที่ 28 ธ.ค.2561 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทย ทูนเทิดไท้ด้วยภักดี ด้วยพระบารมี ปกเกศีสี่ทัพไทย” การแสดงระบำโบราณคดี  ลพบุรีและสุโขทัย การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อสุรผัดตามพ่อ การแสดงเพลงทรงเครื่องและการแสดงชุด “รวมใจไทย เฉลิมฉลอง ร่วมแซ่ซ้อง ต้อนรับปีใหม่” และ(2) การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการบรรเลงดนตรีไทย ระหว่างวันที่ 5-15 ม.ค.2562 ณ พื้นที่จังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งอยู่ 
  3. การแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยโดยจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนธ.ค.2561-ม.ค.2562 8. จัดฉายภาพยนตร์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 11 ธ.ค.2561 – 17 ม.ค.2562 ณ เวทีการแสดงสนามเสือป่า จัดฉายภาพยนตร์ 20 เรื่อง อาทิ ฉลาดเกมส์โกง คิดถึงวิทยา Season Change พรจากฟ้า ขุนพันธ์ 2 นาคี 2 โหมโรง เป็นต้น 9.การเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2561- 1 ม.ค.2562 10. การอวยพรปีใหม่ประชาชน ได้แก่ (1) จัดทำโปสการ์ดพระคเณศ เพื่อแจกนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2561-1ม.ค.2562 และ(2) กิจกรรมส่งความสุขและคำอวยพรด้วยอีการ์ด ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2561-15 ม.ค.2562 ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th11.นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ (1) มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ย.2561 – 28 ก.พ. 2562 ณ จ.กระบี่ (2) เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ3 ของเดือน ตั้งแต่เดือนต.ค.2561 – ก.ค.2562 ณ สยามสแควร์ ซอย5 และสยามสแควร์ วัน โดยจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี และกิจกรรมส่งความสุขในช่วงวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ(3) กิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างเดือนธ.ค.2561-ม.ค.2562 12. กิจกรรมองค์ความรู้จิตอาสาอาเซียน เป็นการเรียบเรียงองค์ความรู้จากโครงการวิจัย 2 โครงการคือ คุณธรรมในอาเซียน:จิตอาสาภาคพื้นทวีป และคุณธรรมในอาเซียน:จิตอาสาภาคพื้นสมุทร โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

และ13. โครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้ สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อื่นทั้งการซื้อหนังสือและ E-Book นำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎระเบียบกระทรวงการคลัง วันที่ 15 ธ.ค.2561-16 ม.ค.2562 ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765