วธ.ปลื้ม 20 สุดยอดชุมชนต้นแบบปี 64-65 สร้างรายได้ท่องเที่ยวกว่า 1,200 ล้านบาท เดินหน้าเปิดชุมชนยลวิถีวัดท่าขนุน กาญจนบุรี 5 พ.ค.นี้

0
101

หนุนขับเคลื่อน Soft Power ทั้งด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม อาหารและการแสดงพื้นบ้าน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power  อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  11 ด้าน รวมถึงด้านท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินโครงการยกระดับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรกว่า 27,000 แห่งทั่วประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 วธ.คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และมอบโล่เชิดชูเกียรติไปแล้ว 30 ชุมชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  สำหรับ 30 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” แต่ละชุมชนที่ได้รับคัดเลือกมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ ความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย มีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรไมตรี ก่อให้เกิดการปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของวธ.ในปี 2566 ที่ผ่านมาพบว่า 20 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่ได้รับคัดเลือกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,200 ล้านบาท

“วธ.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถีมาได้ 3 ปีแล้วและจะเข้าสู่ปีที่ 4  อย่างจังหวัดเชียงรายมีชุมชนคุณธรรมฯได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ถึง 3 ชุมชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564-2566 คือ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง อ.เมืองเชียงราย และชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) อำเภอเชียงแสน แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีและร่วมมือร่วมใจกัน มีต้นทุนทางวัฒนธรรมมากมาย ชาวบ้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไว้อย่างดีและนำมาต่อยอดตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารและการแสดงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชน นำอัตลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นจุดขาย  ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากลงสู่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ  วธ.จะส่งเสริมและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนในโครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถี  เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเพิ่มขึ้นและปีงบประมาณพ.ศ.2567 วธ.ได้คัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบฯอีก 10 ชุมชน คาดว่าจะประกาศผลคัดเลือกในเดือนกรกฎาคมนี้” นางยุพา กล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 วธ.จะมีพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2566  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และวันที่ 1 มิถุนายน 2567 มีพิธีเปิดสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและจะมีการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ 20 แห่งที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2567 ต่อไป

*****************************************************************