วธ.ปลื้มอุตสาหกรรมแอนิเมชันปี 63 สร้างรายได้ 6,656 ล้านบาท หนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่สร้างคาแรคเตอร์แอนิเมชันสัญชาติไทยแข่งขันระดับนานาชาติ

0
252

ผนึกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันฯ จัดเวิร์คช็อปติวเข้ม-จัดนิทรรศการโชว์ 29-31 ต.ค.นี้ที่ขอนแก่น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนั้น วธ.ร่วมกับกระทรวงต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยบูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด “CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงการพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ เพื่อให้สามารถขยายฐานการผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  รวมทั้งเผยแพร่งานนิทรรศการด้านสื่อวีดิทัศน์ของไทย สร้างแรงบันดาลใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  ล่าสุด วธ.ได้ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย(TACGA) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Character Licensing Workshop ครั้งที่ 7” เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่มาสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ๆสัญชาติไทยและต่อยอดเพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีนานาชาติโดยจัดกิจกรรมอบรมในวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายพร้อมกับประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมที่ได้รับรางวัลในวันที่ 7 ธันวาคม 2564  ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งผลงานของทั้ง 3 ทีมจะได้รับการสนับสนุนต่อยอดและเผยแพร่ผลงานสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย 2564 (Thailand Creative Showcase 2021:TCS 2021) ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานสื่อวีดิทัศน์ไทยทั้งแอนิเมชัน (Animation) และคาแรคเตอร์ (Character) เพื่อสินค้าลิขสิทธิ์ที่เป็นฝีมือของคนไทยทั่วไปและคนไทยที่มีชื่อเสียงในตลาดโลก มีบูธจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ของไทยและกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน เช่น ร่วมพูดคุยกับนายวันเฉลิม ชูตระกูล ผู้ก่อตั้ง Art Combo Studio ในฐานะ Animator ระดับแนวหน้าของไทยเจ้าของผลงานผู้ออกแบบตัวละครก้านกล้วย, ก้านกล้วย 2, เอคโค่จิ๋วก้องโลก , พระมหาชนก  นายพิรักษ์ โมราถบ Co-Founder/Comic และ Artist@Toonbuns Studio และนายพศวีร์ ไพรวัลย์ Character designer and Animator Tomogram Studio เป็นต้น  ซึ่งนิทรรศการข้างต้นเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 7 มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านสื่อวีดิทัศน์ไทยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานได้มาตรฐานสากลและแสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัดอบรมและนิทรรศการครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย ซึ่งในปี 2563 อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมูลค่ากว่า 7,801 ล้านบาท แอนิเมชันกว่า 6,656 ล้านบาท และเกมกว่า 66,692 ล้านบาท ทั้งนี้ วธ.จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป