วธ.ประกาศผล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรีเพื่อเชิดชูเกียรติ

0
387

พร้อมจัดทำ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ 228 ชุมชนให้ได้ 10 ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างเพื่อ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ขณะนี้ วธ. ได้คัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว    ในทุกมิติและมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 5.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ10.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้  10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยทั้ง 10 ชุมชน จะได้รับโล่รางวัลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน วธ. อยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็น Application ที่รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม และที่พัก ฯลฯ จากทั่วประเทศ พร้อมจัดทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเชื่อมโยงเส้นทางไปยัง 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดย Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นเครื่องมือสำคัญ  ในการท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เยี่ยมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชน ตลอดทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว และเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่น และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลังโควิด-19 คลี่คลายลง