วธ. บวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค

0
1052

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 07.29 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดา งานนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ โดยภายในอาคารนิทรรศการฯ “เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” มีรูปแบบการจัดแสดง 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ห้องที่ 2 จัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ห้องที่ 3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยภายในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯได้จัดทำอารยสถาปัตย์ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย

“กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงพระราชพิธี โบราณราชประเพณี รวมถึงต้องการให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกได้รับทราบถึงรายละเอียดของความเป็นมาของพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ และด้วยปี 2562 จนถึงปี 2563 เป็นปีที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในปีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงฯจึงอยากเสนอถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีบรมราชาภิเษกในโอกาสการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ในครั้งนี้” รมว.วธ.กล่าว

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากการจัดแสดงโซนที่ 1 และ 2 แล้ว โซนที่ 3 จะเป็นการจัดแสดงม่านน้ำ ณ บริเวณลานพิธีกลางแจ้งเกี่ยวกับขบวนเรือพระราชพิธี มีการเห่เรือ และโซนที่ 4 ลานวัฒนธรรมจะมีเรื่องของอาหาร ตำรับ สำรับอาหาร วัฒนธรรมวิถีพื้นบ้านของชาวไทยแต่ละพื้นที่ แต่ละภาค เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานได้รับทั้งองค์ความรู้และประทับใจกับความสวยงามของเรือพระราชพิธีแต่ละลำ นอกจากนี้จะได้รับชมความงดงามของการแสดงเฉลิมพระเกียรติผ่านม่านน้ำ ได้มารับประทานอาหารและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมได้ตลอดทุกวันนับตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. ถึงวันที่ 11 พ.ย.นี้ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  จะมาเป็นประธานเปิดงานในเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 ต.ค.62

รัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 www.m-culture.go.th

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS