วธ. ดันซอฟพาวเวอร์ “ผ้าไทย” ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ ชวนร่วมงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” งานแฟร์ผ้าไทยครั้งใหญ่แห่งปี

0
258

ชมนิทรรศการและการแสดงสุดพิเศษ ช้อปของดีผ้าไทยจากทั่วประเทศ วันที่ 11-14 ส.ค. 65 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” ในวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” เป็นที่ประจักษ์มายาวนานมาตลอด 70 ปี ในการยกระดับงานหัตถศิลป์ โดยเฉพาะงานศิลปะพื้นบ้าน งานปัก เย็บ จักสาน ทอ ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ประกอบกับ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า วธ.ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงพาณิชย์ กรมหม่อนไหม กรมการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไทย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ , นิทรรศการวันผ้าแห่งชาติ , นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ , นิทรรศการผ้าไทย , ลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด , นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 4 ภาค จาก 4 ดีไซเนอร์ชั้นนำ , นิทรรศการและการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย รวมถึงมีการแสดง “จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” , การจำหน่ายออกร้านผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าจากชุมชนและกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) อีกทั้ง มีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ผ้าเชิงนวัตกรรม เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านการซักรีดและการเก็บรักษา เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหัตกรรมไทย ผู้ประกอบการต่าง ๆ และกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนงานผ้าไทยต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยอีกว่า การจัดงานดังกล่าว ไม่ได้เน้นเพียงการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น แต่เป็นงานเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานแสดงผลงานของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยแก่ประชาชนผ่านนิทรรศการและการสาธิตต่าง ๆ ทำให้คนร่วมงานได้ซึมซับความเป็นไทย และให้เข้าใจเกี่ยวกับ “ผ้าไทย” ทุกมิติมากขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว ถือเป็นการผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยสู่ระดับนานาชาติ มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5F โดยเฉพาะด้านผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีรายได้หมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชม ชิป ช้อป ในงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” วันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งการยกระดับผ้าไทยสู่สากล และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ   พลิกฟื้นต่อลมหายใจให้ผ้าไทยอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765