วธ. ชู 3 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม“วัดพระมหาธาตุฯ-เมืองเชียงใหม่-พระธาตุพนม” ชง “เมืองศรีเทพ-ปราสาทพนมรุ้ง” เข้าสู่บอร์ดคุ้มครองมรดกโลก มี.ค.นี้

0
974

บอร์ดอนุกก.มรดกโลกวัฒนธรรม มอบคณะทำงานทำแผนปฏิบัติการ-กรอบระยะเวลาจัดทำเอกสาร 3 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม“วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช-เมืองเชียงใหม่-พระธาตุพนม” ชง “เมืองศรีเทพ-ปราสาทพนมรุ้ง” เข้าสู่บอร์ดคุ้มครองมรดกโลกมี.ค.นี้ เพื่อเสนอเข้าสู่บัญชีเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุมมติเห็นชอบมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจำนวน 3 แห่ง ที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น(Tentative  List) แล้ว ได้แก่ 1.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช 2.อนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา และ3.พระธาตุพนม จ.นครพนม ไปจัดทำแผนปฏิบัติการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งแผนงานบริหารจัดการและอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 3 แห่ง เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโก

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก ซึ่งได้เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเมื่อปี 2556 ในเกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์ที่ 4 และเกณฑ์ที่ 6 ของยูเนสโก ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารนำเสนอฉบับภาษาไทยและแผนงานอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เช่น  แผนเฝ้าระวังการทรุดตัวขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ แผนควบคุมระดับน้ำบาดาลและน้ำท่า  แผนควบคุมมลภาวะทางอากาศ/เสียง  แผนป้องกันอุทกภัย โดยคาดว่าเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะแล้วเสร็จทั้งหมดและเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯในเดือนมิ.ย.2562  อีกทั้งที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถาน แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา ซึ่งแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เมื่อปี 2558 ด้วยเกณฑ์พิจารณาคุณค่าความโดดเด่นเป็นสากลใน 3 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์ที่ 3 และเกณฑ์ที่ 4 ขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารนำเสนอทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จและนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯได้ในเดือนพ.ค.2562

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมได้รับรายงานจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า จะมีการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง คือ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความโดดเด่นเป็นสากลตามเกณฑ์ที่ 2 และเกณฑ์ที่ 3 และกลุ่มเทวสถาน ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด ที่มีความโดดเด่นเป็นสากลในเกณฑ์ที่ 3 เกณฑ์ที่ 4 และเกณฑ์ที่ 5 เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการฯในช่วงเดือนมี.ค.นี้  เพื่อเสนอต่อยูเนสโกพิจารณาบรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 2 แห่ง เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลก