วธ.ชวนเรียนรู้วิถีประมง นั่งสามล้อพ่วงชมบ้านโบราณริมน้ำประแส สัมผัสทิวทัศน์ทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลน ต้นตะเคียนอายุกว่า 100 ปี รุกขมรดกของแผ่นดิน

0
244

ท่องชุมชนยลวิถีบ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง  สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯบ้านเก่าริมน้ำประแส สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีต.ปากน้ำประแส นายวัลลภ รองพล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแกลง ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และชาวชุมชน เข้าร่วม ณ  วัดตะเคียนงาม ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง

นางยุพา กล่าวว่า  นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยประกาศ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ในทุกมิติและมีชุมชนคุณธรรมฯที่มีความพร้อม 228 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า  ชุมชนคุณธรรมฯบ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง เป็น 1 ใน 10 ชุมชนยลวิถี มีความโดดเด่นและเสน่ห์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนวิถีชีวิตชาวประมงที่ชาวชุมชนได้ร่วมใจอนุรักษ์ไว้ ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น บ้านโบราณริมน้ำประแส  บ้านพิพิธภัณฑ์ปากน้ำประแส ศาลกรมหลวงชุมพร  ศาลเจ้าต่างๆ  วัดตะเคียนงาม ภายในวัดมีต้นตะเคียนที่มีอายุมากกว่า 100 ปีที่วธ.ประกาศเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน วัดสมมติเทพฐาปนาราม (วัดแหลมสน) ที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น งานประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำหนึ่งเดียวในไทย อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทุ่งโปรงทอง ป่าชายเลน หาดประแส โดยมีสามล้อพ่วงนับ 100 คันให้บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสอนอาชีพ เช่น ประดิษฐ์หมอนเป็นรูปสัตว์ทะเล พวงกุญแจและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน อาทิ ชาใบขลู่ ขนมกะลา แจงลอน

ภายในชุมชนยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ถ้ำลอด น้ำตก ทะเล ชายหาก ป่าชายเลน น้ำพุร้อน น้ำแร่ หาดประแส จุดชมวิวแหลมสน จุดชมวิวสะพานประแสสิน มีกิจกรรมล่องเรือ ล่องแพ กินลม ชมเหยี่ยวแดง กิจกรรมเรียนรู้ทำอาหารพื้นบ้าน นอกจากนี้มีศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแส และสถานีเพาะพันธุ์เต่าทะเลในโครงการพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ซึ่งชุมชนได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน แผ่นพับ และช่องทางออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง – Prasae Village เผยแพร่ในวงกว้าง

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม สุดยอดชุมชนต้นแบบ 10 ชุมชนและชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 228 ชุมชนทั่วประเทศสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” รวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถีเที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม