วธ.ชวนเยือนถิ่นอีสาน ชุมชนยลวิถี “บ้านถ้ำกลองเพล” จ.หนองบัวลำภู ตักบาตรบนถนนสายวัฒนธรรม ชมโบสถ์หินธรรมชาติ สักการะเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็ง

0
232

ดูดาวบนดิน เช็คอิน “ภูพานน้อย” ชมวิวเมือง ศึกษาหอยหินโบราณ 150 ล้านปียุคจูราสิค ช้อปของฝากจากชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างงานแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนคุณธรรมฯ วัดถ้ำกลองเพล เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาทรงงาน ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล  ภายในงานมีกิจกรรมต้อนรับผู้ร่วมงานด้วยการแสดงรำอวยพรและรำเซิ้งหนองบัวลำภู จากชุมชนฯ บ้านถ้ำกลองเพล การแสดงคีตะมวยไทย จากเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเปิดชุมชนอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดแพรคลุมป้ายประกอบการตีกลองเพลอันเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ชมการสาธิตภูมิปัญญาการทอผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ การทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การทำกาแฟของดีจังหวัดหนองบัวลำภู การทำเครื่องประดับทองโบราณ ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของจังหวัดหนองบัวลำภู และแวะชมผลิตผลจากแปลงเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว ปลัดวธ. ยังได้ร่วมพิธีเปิดแพรคลุมป้าย บ้านศิลป์ผ้าถิ่นไทย ขวัญตา พร้อมเดินชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ สาธิตการย้อมฝ้าย สาธิตการทำผ้าย้อมสีใบไม้ (Eco-Print) และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอในร้านขวัญตา

ปลัด วธ. กล่าวว่า การเปิดตัวสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ้านถ้ำกลองเพล ถือเป็นการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปี 2566 เศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน ปรับบทบาทจากกระทรวงสังคม สู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ตามนโยบาย “เปลี่ยนฉากทัศน์วัฒนธรรม สู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน” โดยนำงานวัฒนธรรมตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพลนั้น ถือเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้มแข็งภายใต้พลัง บวร  บ้าน วัด โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal

“ชาวบ้านบ้านถ้ำกลองเพล มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจแตกต่างจากชุมชนอื่น มีหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ คนวัยหนุ่มสาว ตลอดจนเด็กและเยาวชน ร่วมตักบาตรทุกเช้าจนเป็นกิจวัตรประจำวัน บนถนนสายวัฒนธรรมวัดถ้ำกลองเพล แต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ผ้าโสร่ง เสื้อม่อฮ่อมพื้นถิ่น พูดภาษาอีสานเป็นส่วนใหญ่ มีเกษตรอินทรีย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นให้มาแวะชมและเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนมากขึ้น เช่น ชมโบสถ์หินธรรมชาติ สักการะเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็ง ณ วัดถ้ำกลองเพล ดูดาวบนดิน เช็คอิน “ภูพานน้อย” สัมผัสธรรมชาติ ชมวิวเมืองหนองบัวลำภู เรียนรู้วิธีการย้อมสี ทอผ้า จากศูนย์ศิลปาชีพ แวะพิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ยุคจูราสสิคตอนปลาย ตลอดจนเที่ยวชม ช้อป อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ นับได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชนได้อย่างครบวงจร กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น สร้างรายได้ สร้างงานแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ปลัดวธ.กล่าว

*****************************************************************