วธ.ชวนสัมผัสลมหนาวที่แม่ฮ่องสอน ไหว้พระธาตุวัดพระธาตุดอยกองมู-เที่ยวชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ

0
196

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จิบชาชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไต-ปกาเกอญอ เช็คอินสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข นอนโฮมสเตย์ แช่บ่อน้ำพุร้อน หวังช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนหลังโควิด-19

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมสะพานข้าว ๙ เพื่อสุข และเปิดชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กาดซอกจ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม รำนกกิ่งกะหร่า รำโต ระบำชาติพันธุ์ ขบวนแห่ส่างลอง ขบวนแห่จองพารา จากนั้นชมและให้กำลังใจเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ที่มาสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน และจำหน่ายสินค้าของชุมชน โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ผู้บริหาร คณะที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่องมีอัตลักษณ์เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) และปกาเกอญอ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีและใช้ชีวิตร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วยความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามและเรียบง่าย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดผาบ่องเหนือ วัดผาบ่องใต้ กาดซอกจ่าเป็นตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและอาหารไต ซุ้มสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรม เปิดเฉพาะเย็นวันศุกร์และเสาร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯบ้านผาบ่อง มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของชาวไต เช่น การอีดน้ำมันถั่วลิสง  ร้านค้าผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ ซึ่งคั่วด้วยเตาฟืนเป็นของฝากขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอน ชมการแสดงรำนกกิ่งกะหร่า รำโตและระบำชาติพันธุ์  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ จิบชาชมวิวผาบ่อง เป็นจุดชมทิวทัศน์ป่าเขาที่ทับซ้อนและจุดกำเนิดของคำว่า“ผาบ่อง” เนื่องจากมีน้ำไหลระหว่างช่องเขา ชาวบ้านเรียกว่า “บ่อง” แปลว่า ช่อง  น้ำตกผาบ่อง บ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง มีบริการนวดผ่อนคลายและห้องอาบน้ำแก่นักท่องเที่ยว สะพานข้าว ๙ เพื่อสุข สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวไปในนาข้าว ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วย  โดยมีผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พร้อมโฮมสเตย์ โรงแรม หรือรีสอร์ทในพื้นที่ชุมชนไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมไปยังชุมชนอื่นๆ ที่ใกล้เคียง  เช่น ชุมชนบ้านห้วยปูแกงของชาวกะเหรี่ยงคอยาว หรือจะเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นไปชมวัดสำคัญคือ วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์คือ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ นำมาจากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระโดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก ณ วัดแห่งนี้จะมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน และสวยงามมาก และวัดนี้มีงานเทศกาลประจำปี เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษา  มีการตักบาตรดาวดึงส์

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า  นอกจากชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้ว วธ.ได้พัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปสู่อีก 9 สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้  จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นขับเคลื่อนนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG นำความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศไทย และผลักดัน “Soft Power”ความเป็นไทยโดยนำทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย