วธ.ชวนย้อนวันวาน “เที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน” ผ่านกิจกรรมงานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระฯ ชมการแสดงชุด “พ่อของแผ่นดิน”

0
248

ชมละครชาตรี ละครนอก คอนเสิร์ตลูกกรุง-ลูกทุ่ง ดนตรีสากล ลิเกรวมดาว 12 คณะ ไหว้พระเสริมสิริมงคล 21-24 เม.ย.นี้ ณ วัดประยุรวงศาวาส 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิด “งานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระ รับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน” จัดขึ้นวันที่ 21-24 เมษายน 2565 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธี มีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ใต้ร่มพระบารมี  240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่หลักและ 20 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง  เชิญชวนประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมือง วันที่ 20-24 เมษายน 2565 และพิธีบวงสรวงเทพยดา วันที่ 21 เมษายน 2565  2)เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ณ พระบรมมหาราชวัง วัด พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ,พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ , สวนสันติชัยปราการ,พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน,วัดบวรนิเวศวิหาร,วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร,พระบรมมหาราชวัง,ศาลหลักเมือง,พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม,วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,ศาลาเฉลิมกรุง,วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร,วัดราชนัดดารามวรวิหาร,นิทรรศน์รัตนโกสินทร์,หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน,วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร,พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)

3) เรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ วันที่ 21 เมษายน 2565 และไหว้พระเสริมสิริมงคล วันที่ 20-24 เมษายน 2565  4) ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง วันที่ 20-24 เมษายน 2565  เช่น การแสดงชุดระบำโบราณคดี การแสดงโขน ชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา 5) ย้อนวันวาน ยลงานวัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีการอัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  9  รัชกาล และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประดิษฐาน ณ ศาลาสำราญมุขมาตย์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 10 รัชกาล หัวข้อ “ชุมชนใต้ร่มพระบารมี” ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดง แสง เสียงและสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด“ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ 240 ปี” หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์  โนรา ลิเก เรื่อง สิบทหารเสือคู่พระทัย การแสดงโดยศิลปินแห่งชาติและวงดนตรี  สุนทราภรณ์  การแสดงชุด งิ้วฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 240 ปี และกิจกรรมถ่ายภาพย้อนวันวาน  การสาธิตอาหารเปิดตำรับสำรับไทย และจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า  6) นั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม ณ สวนสันติชัยปราการ วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงนาฏลีลาพื้นบ้านอีสาน ชุด อีสานสราญ ใต้ร่มพระบารมี  การแสดงเพลงพื้นบ้านลำตัดโดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ การแสดงหนังตะลุงปักษ์ใต้ ตลาดวัฒนธรรมและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชน  7)  เยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน วันที่ 20-24 เมษายน 2565  มีกิจกรรม เช่น ตลาดนัดเยาวชน  การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของเด็กและเยาวชน  นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ และห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 จัดฉายภาพยนตร์ อาทิ  วิจิตรสมัย,สวรรค์มืด,ห้วงรักเหวลึก และเสวนาวิชาการ เช่น เสภารัตนโกสินทร์ เสวนา“เสด็จทำไม?ไกลถึงยุโรป” และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 นิทรรศการ“ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร”

8) เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน  ณ  นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ วันที่ 20-24 เมษายน 2565  เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และ9) เที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 21-24 เมษายน 2565  ซึ่งพื้นที่นี้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงชุด“พ่อของแผ่นดิน” การแสดงคอนเสิร์ต “ลูกกรุงย้อนยุค” การแสดงคอนเสิร์ต“ลูกทุ่งงานวัด” การแสดงวงโปงลาง  การแสดงละครนอก การแสดงวงดนตรี Bangkok Metropolitan Orchestra การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง“ลูกทุ่ง ลูกกรุงงานวัด” การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง “พระอภัยมณี” วงดนตรีบางกอกคอนเทม ลิเกรวมดาวจาก 12 คณะ ประกวดละครชาตรี ประกวดอาหารสามศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) กิจกรรมปั่นจักรยาน“สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน” กิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล รวมทั้งการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น อาหารและขนม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานดังกล่าววันที่ 20-24 เมษายน 2565                  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  โรงละครแห่งชาติ และบริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยวธ.จัดรถรางและรถขสมก.รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ทั้ง  20 แห่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765