วธ.จับมือบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ปลุกกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย จัดโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย”

0
904

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ (18 ก.ย.62) ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย วธ.จึงร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไทย ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลก

ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ “อนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย” ประกอบด้วย การเผยแพร่สารคดีสั้น เรื่อง “ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น” จำนวน 12 ตอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น และชุมชนบ้านครัวเหนือ กรุงเทพฯ เป็นต้น โดยออกอากาศในรายการ ข่าวภาคค่ำ เวลาประมาณ 19.30 – 20.50 น. นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไทย และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสวมใส่ผ้าไทยอย่างจริงจัง โดยให้พิธีกรและผู้ประกาศข่าวของช่อง 9 MCOT HD สวมใส่ชุดผ้าไทยจากทั้งแบบพื้นถิ่นและแบบร่วมสมัย ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และ YouTube ของสำนักข่าวไทย นอกจากนี้การสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยนั้นยังเป็นส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

ด้านนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า  การจัดโครงการอนุรักษ์ผ้าไทยและรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทยซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 2 บมจ.อสมท ในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐ  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับประชาชนชาวไทย ให้เห็นถึงคุณค่า ภูมิปัญญาผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การสืบสานคงไว้เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย และร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 สำนักข่าวไทย และสื่อออนไลน์  ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์  รายการข่าว  และสารคดี เกล็ดความรู้ต่างๆ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ผลิตผ้าไทยในส่วนของพิธีกร และผู้ประกาศข่าวของ บมจ. อสมท  ได้สวมใส่ผ้าไทยมาจนถึงทุกวันนี้  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจ ปลุกกระแสให้ใช้ผ้าไทยมากขึ้น  เมื่อผู้ผลิตและผู้ใช้มากขึ้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ไปสู่ชุมชนอีกด้วย

“ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพของ อสมท  จะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านหัตถศิลป์มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เกิดความปิติที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ทรงฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยจนเกิดความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและผลักดันผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล” นายเขมทัตต์ กล่าว

ท่านสามารถติดตามสารคดีประวัติความเป็นมาของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาค ผ่านทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 และ Facebook, YouTube ของสำนักข่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน- ธันวาคม 2562